UP tok 44 prosent flere for ruskjøring

Økning også i råkjøringen.

Flere ble tatt for både ruskjøring og å bryte fartsgrensene i 2016, sammelignet med året før. Foto: Scanpix
Flere ble tatt for både ruskjøring og å bryte fartsgrensene i 2016, sammelignet med året før. Foto: Scanpix

Utrykningspolitiet (UP) har lagt bak seg et travelt på på norske veier.

Nå kommer de med noen foreløpige kontrolltall, på sin egen Facebook-side.

Disse viser at UP i fjor anmeldte langt flere bilister for ruskjøring enn de gjorde året før.

UP melder også om økning i antallet forelegg eller anmeldelser, i forbindelse med fartsovertredelser:

Høy fart og rus

– I 2016 har det dessverre vært en økning av omkomne i trafikken på nesten 15 prosent. UP jobber målrettet for å bidra til å forebygge alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Det er vårt hovedmål, sier UP-sjef Runar Karlsen.

I alvorlige trafikkulykke er det for høy fart, ofte i kombinasjon med ruspåvirkning, som hyppigst er foranledningen. Foreløpige kontrolltall viser at UPs mannskaper i 2016 anmeldte 2 402 personer for ruspåvirket kjøring mot 1 664 i 2015. Det er en økning på hele 44 prosent.

Trodde han var edru - stoppet med 2,51 i promille

Flere grove overtredelser

I 2016 har fartsovertredelser, hvor politiet har reagert med forenklet forelegg (FF) eller anmeldelse, også økt sammenliknet med 2015. Foreløpige kontrolltall viser at UPs mannskaper utstedte 78.505 FF eller anmeldelser for fartsovertredelser i 2016, mot 72.092 i 2015 (økning 9 prosent).

De foreløpige kontrolltallene for grove fartsovertredelser viser en økning på 12 prosent, fra 4.744 i 2015 til 5.314 i 2016.

I tillegg til UPs fartskontroller har Politiets ATK-senter og politidistriktene i 2016 (foreløpige tall) behandlet 157.757 fartsovertredelser (166.459 i 2015).

Tilfreds med innsatsen

– Fra 2017 er Politiets ATK-senter en avdeling i UP, og ambisjonene er at politiet skal få en mer helhetlig innsats for å forebygge og avdekke fartsovertredelser, sier UP-sjefen.

I en avsluttende kommentar til egen Facebook-side sier UP-sjef Karlsen at han er tilfreds med UPs kunnskapsbaserte innsats, som bidrar til å holde antallet omkomne nede på et lavt nivå sammenliknet med andre land i Europa.

– Fravær av politikontroller vil som konsekvens føre til flere alvorlige trafikkulykker. I 2017 vil UP fortsette vårt viktige arbeid på veiene, i samarbeid med politidistriktene og våre eksterne samarbeidene etater og organisasjoner, sier Karlsen.

Fått med deg denne? UP stoppet syklist – så ble han fotgjenger!