UP: Mange flere råkjørte i fjor

Nå varsler de flere kontroller.

Enda flere ble tatt med for høy fart i 2018, og UP-sjefen varsler enda flere fartskontroller i 2019. Foto: UP
Enda flere ble tatt med for høy fart i 2018, og UP-sjefen varsler enda flere fartskontroller i 2019. Foto: UP

Stadig flere bryter fartsgrensene på norske veier. I 2018 økte antallet fartsovertredelser kraftig. UP tok over 91.000 bilførere for å ha kjørt for fort.

Når vi tar med dem som i tillegg ble tatt av de enkelte politidistriktene, passerer det totale tallet 100.000, som er en økning på 20 prosent fra 2017.

I alt ble mer enn 5.500 førerkort beslaglagt på grunn av for høy fart.

Antall fartsovertredelser i fotoboksene (ATK) var 78.050.

Mer rus

– I Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 er det satt som mål at flere sjåfører skal overholde fartsgrensene. På bakgrunn av dette vil UP derfor opprettholde, og øke, antall fartskontroller i 2019, sier UP-sjef Runar Karlsen, til Broom.

– 9.649 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette er en liten økning sammenlignet med i 2017. Rus er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har UP siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring.

UP: Nå blir det flere fartskontroller

Utrykningspolitiet forteller om nedslående tall på flere områder i 2018. Foto: Scanpix
Utrykningspolitiet forteller om nedslående tall på flere områder i 2018. Foto: Scanpix

Få ned antall omkommede

– UP har hatt en økning i antall anmeldelser på 10 prosent fra 2017, og en økning på hele 164 prosent fra 2014! Vi vil også i 2019 opprettholde antall ruskontroller, og ha som hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes, sier UP-sjefen.

Gjennom hyppige kontroller og fokus på rus, vil dette være med på å få ned antall omkomne i trafikken, sier UP-sjefen.

Som tidligere nevnt viser de foreløpige tallene for omkomne i trafikken i 2018 at 108 personer har omkommet, mot 106 i 2017.

Tatt to ganger - i samme fartskontroll

Se video: Slik måler Utrykningspolitiet de som kjører for fort