UP-undersøkelsen viser at tungbilsjåførene er verstingene på ulovlig mobilbruk. Foto: Shutterstock
UP-undersøkelsen viser at tungbilsjåførene er verstingene på ulovlig mobilbruk. Foto: Shutterstock

UP: De som kjører de tyngste bilene er verstingene

7,1 prosent bruker håndholdt mobiltelefon.

Mange trafikkulykker, både små og store, skyldes uoppmerksomhet hos bilfører. Det kan være mange grunner til dette, men fellestrekket for alle disse ulykkene er at de burde ha vært unngått.

Det er mange ting som stjeler oppmerksomhet hos bilførere – fra sminking til avislesing og inntasting av adresse på navigasjonsskjerm, men fortsatt er og blir det mobiltelefonen som er den store verstingen.

Blir du knepet i kontroll i dag med håndholdt mobiltelefon, betyr dette et forenklet forelegg på 1.700 kroner – og to prikker i førerkortet. UPs kontrollvirksomhet kan tyde på at dette ikke svir på langt nær nok til å avskrekke folk.

Den første veikantundersøkelsen av ulovlig mobilbruk avslørte nemlig at mer enn sju prosent av alle tungbilførerne som passerte kontrollpunktet brukte håndholdt mobiltelefon.

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

Alt for høye tall

– Den tilsvarende andelen for personbiler var 3,2 prosent, og snittet for alle biltyper var 3,6 prosent. Dette er alarmerende høye tall, og vi ser ekstra alvorlig på at andelen for tunge biler er så høy. Med den størrelsen og vekten disse har, blir konsekvensene ekstra ille når ulykken først er ute, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

– Uansett hvordan man snur og vender på det, er dette alt for høye tall, understreker UP-sjefen.

Veikantundersøkelser er en aktivitet UP gjennomfører fra tid til annen for å få en indikasjon på hvordan tilstanden er ute på veiene i forhold til ulike typer atferd og overtredelser. Da «ser» man på passerende trafikk på et gitt sted uten å stanse noen – til man har et representativt antall passerende biler å gå ut ifra.

– Dagens bøtenivå er tydeligvis ikke avskrekklende nok, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP
– Dagens bøtenivå er tydeligvis ikke avskrekklende nok, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP

De fleste tekster

– Vi står en viss tid til vi har grunnlag for å mene noe, sier Hasseldal, og legger til at denne undersøkelsen ble gjennomført over i alt 118 timer, og omfattet 42.496 passerte kjøretøy.

Denne gang handlet det altså om mobilbruk, men lignende undersøkelser har vært gjort også på andre temaer.

– Det vi reagerer sterkest på, er at alt tyder på at langt de fleste driver med teksting eller lignende. Når vi får bilisten i sikte i kikkerten, er det veldig lett å se om det er teksting som foregår, eller om vedkommende bare holder telefonen på øret. De siste var det klart færrest av.

– Det er tekstingen som er verstingen her. Driver du med dette, må du faktisk se ned på telefonen for å treffe rett, og da er det i alle fall ikke veien du har oppmerksomheten rettet mot. Det sier seg selv at risikoen blir ekstra stor, jo større og tyngre kjøretøyet er, sier UP-sjefen til Broom.

Denne bussjåføren bruker mobilen til å navigere etter. Foto: Istock
Denne bussjåføren bruker mobilen til å navigere etter. Foto: Istock

Holdningsendring trengs

– Dessverre er det fortsatt alt for mange som «bare må» sjekke nyheter og være innom sosiale media mens de kjører, uten tanke for hvilken fare dette kan innebære for både dem selv og andre trafikanter. Å se ned og bort fra veien bare et øyeblikk kan bli skjebnesvangert. Det er en grunn til at bruk av håndholdt mobiltelefon er forbudt, og det er ingen tvil om at på dette området trengs det sårt en holdningsendring hos bilførerne, understreker han.

Selv var UP-sjefen med på en kontrolløkt i Ski sør for Oslo under en spesiell aksjonsuke nylig.

– I løpet av de 3-4 timene kontrollen her varte, ble 121 bilister bøtelagt for mobilbruk. Dette er rett og slett alarmerende, og aller verst er det at de fleste av dem ble tatt for teksting. Det blir helt håpløst når folk likevel påstår at de har «full kontroll». Det har de ikke, og i trafikken skjer ting veldig fort.

– Vi kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Burde tredobles

– Bot på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet er ikke nok?

– Nei, dette er tydeligvis ikke avskrekkende nok for mange. Sammenligner vi beløpet med satsene for andre overtredelser i trafikken, så er det helt tydelig at dette ikke holder. Bøtenivået burde her vært minst doblet, gjerne tredoblet. Dette er et kjempeproblem, som ikke vil avta før folk føler at det virkelig svir å bli tatt med mobiltelefonen i hånden.

– Med Bluetooth-løsning i bilen burde det være enkelt å unngå ulovlig mobilbruk?

Det står dårlig til

– Ja, de fleste biler har i dag en enkel og lettvint Bluetooth-løsning, så det skulle ikke være noen stor sak å slippe å punge ut for dette, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Han er veldig tydelig på at i alt 1.200 bøtelagte i løpet av kontrolluka nylig ikke er bra:

– Nei, dette er alt for mange. Og verst er det som sagt at de fleste ble tatt for teksting, fastslår han til slutt.

Ulovlig bruk av mobilen kan koste deg førerkortet

Video: Her er de først ute med smart løsning