Unngå kø? Disse dagene har flest hjemmekontor

Det har skjedd noe etter korona-pandemienen.

Flere har hjemmekontor etter koronapandemien. Det gjør også at det er litt mindre køer på veiene noen dager i uken. Ikke overraskende skiller mandag og fredag seg ut her. Foto: NTB
Flere har hjemmekontor etter koronapandemien. Det gjør også at det er litt mindre køer på veiene noen dager i uken. Ikke overraskende skiller mandag og fredag seg ut her. Foto: NTB

Korona-pandemien snudde opp-ned på mange ting. Plutselig satt veldig mange av oss på hjemmekontor. Det var stille og nærmeste avfolket i mange kontorbygninger. Og ute i trafikken kunne det være langt mellom bilene, også i de periodene som vanligvis er travle.

Nå har mye kommet mer tilbake til normalen, men mange holder fortsatt på hjemmekontor, i alle fall noen dager i uken.

For å bedre forstå nordmenns nye kjørevaner i kjølvannet av pandemien, har nettsiden Kjøresmart utført en spørreundersøkelse for å finne ut hvilke dager de fleste nordmenn har hjemmekontor.

Mindre kø på mandag

Er det enkelte dager i uken man kan oppleve mindre trafikk? Av 415 spurte nordmenn over hele landet, er svaret klart: Mandag er dagen du bør dra til jobb, hvis du vil øke sjansen for å slippe lange køer.

Én av fire eller nærmere bestemt 27 prosent, svarer at de har hjemmekontor på mandager, og dermed starter uken innenfor husets fire vegger.

Fredag kommer på en klar andreplass, med 22 prosent på hjemmekontor.

– Har du uflaks, sier det bare «klikk»

Det var stille både i bygater og i kontorbygninger under korona-nedstengningen. Fortsatt har mange muligheten til å ha hjemmekontor. Foto: NTB
Det var stille både i bygater og i kontorbygninger under korona-nedstengningen. Fortsatt har mange muligheten til å ha hjemmekontor. Foto: NTB

Flest på jobb tirsdager

– Med andre ord er de to mest populære hjemmekontordagene tilknyttet helgen, og dette er kanskje ikke veldig overraskende? sier Martin Hæreid, daglig leder i Kjøresmart.

Tirsdag, onsdag og torsdag er dagene flest drar til jobb, og her ser vi at tallene er ganske like, med rundt 17 prosent på hjemmekontor alle dagene. Tirsdag «vinner» imidlertid med noen desimaler, og er dagen færrest tar hjemmekontor.

Så enkelt kunne vi fjernet køene i rushtiden

Køene er for lengst tilbake i rushtiden. Men antallet som kjører til og fra jobben varierer de ulike ukedagene.
Køene er for lengst tilbake i rushtiden. Men antallet som kjører til og fra jobben varierer de ulike ukedagene.

Vi kjører litt mindre

Nordmenns kjøremønster har tydelig endret seg, både gjennom og etter pandemien. Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 4,6 prosent i koronaens første år, 2020, sammenlignet med året før, ifølge tall fra SSB.

Tallene viser også at den samlede kjørelengden i 2020 er den laveste siden 2011. Ifølge SSB sine tall, er det noe mindre trafikk på veiene i dag, enn før pandemiens inntog.

Spørreundersøkelsen har for øvrig ikke fokusert på – eller tatt hensyn til – ukependlere, altså de som reiser til jobb mandag og hjem på fredag, samt det faktum at mange drar på helgetur på fredager.

Dette er virkelig gull verdt når du kjører i kø

Video: Se hva de har funnet på med dashbordet her