Lena Fossheim fra Støyten trafikkskolesenter og Bente Søhagen fra Team Hønefoss trafikkskole mener den største forskjellen mellom kvinnelige og mannlige sjåfører er troen på egne ferdigheter. (Foto: Audun Kristiansen Jahren / ANB)
Lena Fossheim fra Støyten trafikkskolesenter og Bente Søhagen fra Team Hønefoss trafikkskole mener den største forskjellen mellom kvinnelige og mannlige sjåfører er troen på egne ferdigheter. (Foto: Audun Kristiansen Jahren / ANB)

- Unge menn kan være farlig selvsikre bak rattet

Det mener kjørelærerne Lena Fossheim og Bente Søhagen.

Bakgrunnen er tall fra Vegvesenet, som viser at menn oftere omkommer i trafikken og oftere bryter fartsgrensen. Det skriver ringblad.no

Lena Fossheim og Bente Søhagen er begge kjørelærere i Hønefoss. De mener det som gjør at menn – og særlig unge gutter – er farligere i trafikken enn kvinner, er at menn har høyere tro på egne ferdigheter bak rattet.

Kvinner er flinkere enn menn:

Gode teknisk

– Mange gutter vi har på kjøreskolen blir fort gode til å kjøre rent teknisk – og det vet de også godt selv. Men trafikkforståelse og erfaringen mangler, men det tenker de ikke på. Dermed tror de at de kan mestre alt også i høyere fart, sier Fossheim.

Hun viser også til en undersøkelse fra Sintef, hvor det viser seg at unge menn har størst tro på egne kjøreferdigheter. Deretter kommer middelaldrende menn, mens middelaldrende kvinner og unge jenter har omtrent like stor tro på egne ferdigheter bak rattet. Minst tiltro til seg selv har eldre menn og til sist eldre kvinner.

Som en del av opplæringen ber vi elevene om å vurdere egen kjørekompetanse. Også her er det guttene som har størst tro på seg selv, sier Fossheim.

Begge tror at menn generelt er litt bedre til å kjøre bil rent teknisk, men tror at grunnen til dette er de gamle kjønnsrollene.

– Når for eksempel en familie skal ut på kjøretur, er det som oftest mannen som kjører. Dermed får han mest erfaring og blir flinkere.

Ulike holdninger

Bjørn Olav Stavn hos Støyten trafikkskole er enige med sine kvinnelige kollegaer, og tror mye handler om holdninger til det å kjøre bil.

– Mitt inntrykk er at gutter er mer interessert i bil, og i større grad kjører for å vise seg fram. Jenter kjører heller for å komme seg fra A til B, sier han.

På grunn av denne holdningsforskjellen tror han gutter og jenter gjør ulike valg i trafikken.

- Jeg opplever det sånn at begge kjønn har omtrent lik forståelse av hva som er risikabelt i trafikken. Men guttene tar noen ganger andre valg enn jentene, sier han.

Les flere saker fra ringblad.no sitt motormagasin her:

Les også: Statsbudsjettet: Dieselbilene taper - de reneste vinner