Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

– Bøtenivået er overmodent for endring, mener Gjensidige.

Teksting under kjøring kan være livsfarlig, og bør straffes deretter. Foto: Istock/AndreyPopov
Teksting under kjøring kan være livsfarlig, og bør straffes deretter. Foto: Istock/AndreyPopov

Det er lenge siden forbudet mot bruk av håndholdt mobil under kjøring kom, også i Norge. Likevel kjører du ikke lenge før du ser noen som sitter med telefonen klistret på øret – eller, enda verre: Taster eller surfer. Det sier seg selv at slike former for distraksjon gjør enhver til en vesentlig dårligere og vesentlig farligere sjåfør.

Risikoen for ulykker øker sterkt, og det er velkjent at bruk av mobiltelefon har vært en avgjørende årsak til både alvorlige og mindre alvorlige ulykker i trafikken.

Ifølge det finske Trafikskyddet har fire av ti som har brukt mobilen under kjøring vært innblandet i en ulykke. Tilsvarende tall finnes ikke i Norge, men en undersøkelse som ble gjort for Codan forsikring for en tid siden, viste at hver tredje norske sjåfør hadde opplevd en farlig situasjon som følge av mobilbruk i bil.

UP har uttalt at de uten problemer ville kunne mangedoble antallet bøteleggelser for mobilbruk dersom dette ble prioritert høyere. Likevel er det ikke få som må godta et forenklet forelegg for denne forseelsen hvert eneste år.

– Bøtenivået er overmodent for endring, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige
– Bøtenivået er overmodent for endring, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Avkortet 100.000 eller mer

Bøtenivået er altfor lavt, mener Gjensidige. Selskapet ønsker betydelig strengere reaksjoner for å få redusert den omfattende ulovlige mobilbruken i trafikken.

– Undersøkelser har vist at nesten halvparten av bilførerne av og til bruker mobiltelefonen håndholdt mens de kjører. Det later til at folk har lite fokus på at de selv kan bli holdt ansvarlige dersom mobilbruken utløser en ulykke:

– Der trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk, har vi i de groveste tilfellene avkortet erstatning med 100.000 kroner og oppover, forteller Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

6.800 kroner og tre prikker er passe!

Selskapet mener bøtenivået er overmodent for endring, og støtter alle forslag som kan bidra til mindre mobilbruk i bil.

– I dag koster dette bare 1.700 kroner, noe som bare er 200 kroner mer enn det man får for manglende bruk av bilbelte, noe som ofte skyldes en ren forglemmelse og som vanligvis ikke går ut over andre enn synderen selv, sier Voll videre.

Han mener at ulovlig mobilbruk må koste så det svir, om det skal være håp om bedring.

– Et forelegg på 6.800 kroner, og tre prikker i førerkortet, tilsvarende det som er reaksjonen for manglende avstand til forankjørende, er en reaksjon vi tror kan være avskrekkende. Blir man da tatt mens man er inne i prøveperioden på to år, blir dessuten antallet prikker doblet til seks.

UP: Kunne sikkert tidoblet antallet mobilbøter

Det skal ikke mye uoppmerksomhet til før det kan gå galt i trafikken. Foto: Scanpix
Det skal ikke mye uoppmerksomhet til før det kan gå galt i trafikken. Foto: Scanpix

Store mørketall

– Dette gjelder alt fra håndholdt mobil til de enda alvorligere tilfellene, som teksting og å ta bilder mens man kjører, legger han til.

En undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige, viste at hele seks av ti under 30 år bruker håndholdt mobil under kjøring, og det samme gjelder foreldre med hjemmeboende barn.

Også hos forsikringsselskapet Codan har man mye fokus på ulovlig bruk av mobiltelefon som skadeårsak.

– Dette er nok en skadeårsak med store mørketall, fordi disse tilfellene dessverre ofte er vanskelige for oss å bevise. Det hender at vi mottar forklaring fra sjåføren der denne faktisk informerer om bruk av mobil – og at fører derfor hadde tatt oppmerksomheten bort fra veien og trafikkbildet. Men det er nok de færreste som innrømmer dette, sier fagspesialist motor hos Codan, Unni Rorgemoen.

Regress på ansvarsskader

– Dersom politiet har vært på stedet, kan de ha stilt spørsmål og fått svar fra sjåføren om at bruk av mobil og egenuoppmerksomhet var årsaken til skaden. Vi innhenter derfor alltid opplysninger fra politiet i de tilfellene de har vært på skadestedet.

– Ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring er å anse som grov uaktsomhet, og med det grunnlag for vurdering av avkortning i erstatningen, og med eventuell regress på ansvarsskader, slutter Rorgemoen.

200.000 nordmenn har fått en bot som er helt unødvendig

Se video: Kanskje er løsningen at bilen overvåker deg?