Uenige om skylden – dette må du vite

Dette er dessverre en aktuell problemstilling i fellesferien.

I fellesferien er det mange som er ute på veien – og dessverre ikke helt uvanlig at det blir noen uhell. Skyldspørsmålet er viktig å avklare, slik at oppgjøres med forsikringsselskapet blir riktig. Illustrasjonsfoto
I fellesferien er det mange som er ute på veien – og dessverre ikke helt uvanlig at det blir noen uhell. Skyldspørsmålet er viktig å avklare, slik at oppgjøres med forsikringsselskapet blir riktig. Illustrasjonsfoto

Fellesferien er godt i gang, og tusenvis av norske- og utenlandske bilister er ute på veiene.

I varmen og stresset er det fort gjort å være litt uheldig, og bli involvert i en ulykke.

Da er det viktig å avgjøre skyldspørsmålet. Men det er ikke alltid så lett. Det skjer ofte at sjåfører er uenig om hvem som har skylda.

– Derfor er viktig å få dokumentert og oppnå enighet om hvem som har skylden. Vi anbefaler alltid å få avklart skyldspørsmålet i en felles skademelding på stedet, sier skadeleder i DNB Ketil Voll.

Her koster forsikringen like mye som bilen

Beskrivelser fra vitner

Når det oppstår uenighet er nemlig forsikringsselskapene en uavhengig tredjepart.

Skadeleder i DNB, Ketil Voll, oppfordrer partene til å bli enige om skyldspørsmålet i forbindelse med skademeldingen.
Skadeleder i DNB, Ketil Voll, oppfordrer partene til å bli enige om skyldspørsmålet i forbindelse med skademeldingen.

– Vi må forholde oss til de fakta og bevis som foreligger for å behandle saken i henhold til normal rettspraksis. Hvis ingen av partene har sannsynliggjort eller bevist sine påstander, vil beklageligvis skadene bli der de rammer. Hver av partene må da selv dekke sine skader under sine respektive kaskoforsikringer med fradrag av egenandel og eventuelt bonustap, sier skadelederen.

Noen telefoner kan spare deg for mange tusenlapper

– Ta bilder

Voll oppfordrer til å få tatt et oversiktsbilde som viser veioppmerking og skilt, tegne en skisse fra skadestedet eller bruk mobilkamera.

– Forklar hendelsen slik at saksbehandleren hos forsikringsselskapet forstår hendelsesforløpet. Bli enig om alle detaljer før du skriver under på skademeldingen. Vitner på stedet er gull verd, så husk å få med deres forklaring og kontaktinformasjon hvis det oppstår uenighet.

Forsikring: Noen ganger lønner det seg å punge ut selv

Søksmål

Dette gjør du hvis det oppstår uenighet om skyldspørsmålet

1. Lag skisse fra skadestedet. Målene må være nøyaktige. Bruk kamera på mobiltlf. Ta oversiktsbilde. Hvis det er mulig uten å hindre trafikken, gjør det før bilene flyttes. Husk å bruke refleksvest. PKT 12 i skadeskjemaet er det aller viktigste. Det beskriver hendelsesforløpet til de involverte partene.

2. Bli enig om alle detaljer før du skriver under. Hvis dere ikke blir enig, skriv hver deres. Er dere uenig er det uansett vanskelig å bevise skyld

3. Vitner på stedet må registreres. Husk å ta navn og kontaktdetaljer.

4. Om det oppstår en situasjon der motpart opptrer aggressivt eller er ubehagelig bør du vurdere å ringe politiet. Det samme gjelder hvis du mistenker lovbrudd som f.eks. kjøring i beruset tilstand o.l.

5. Om du trenger råd kan du kontakte forsikringsselskapet ditt.

Av og til opplever forsikringsselskapene at de involverte gir vidt forskjellige forklaringer på hendelsesforløpet. Hvis det i tillegg ikke er nøytrale vitner (passasjer vil ikke kunne brukes som nøytralt vitne), eller andre bevis i saken som kan underbygge påstand om at motparten har brutt noen trafikkregler, har ikke forsikringsselskap mulighet til å avgjøre saken i favør av en part.

Noen kunder velger å gå til søksmål på eget initiativ. Da blir det opp til domstolen å vurdere bevisbildet. Kostnadene og risikoen bærer kunden selv, men rettshjelpsforsikringen kan i noen tilfeller gjelde her.

Nå kan du forsikre deg mot store verkstedregninger

Kan kreve møte

– I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å henvende seg til motpartens selskap og kreve møte, sammenstilling av biler, befaring på åsted og lignende? Dette er noe som vurderes fra sak til sak. Vi strekker oss langt for at oppgjøret skal bli rettferdig, men det er langt enklere å bevise skyld om sjåføren dokumenterer saken på en god måte, sier Voll.

Av og til stikker sjåfører av fra ulykkesstedet.

– Det er straffbart å stikke av fra et ulykkessted, så det vil i så fall kunne bli en politisak. Hvis en bilfører stikker av er det viktigste å få med seg bilnummer på den som har påført skadene slik at et krav kan fremstilles.

Opplever man at bilen din har blitt skadet i et parkeringshus eller lignende kan går det an å forhøre seg om det finnes overvåkningsvideo.

Dette er tabbetoppene på veiene