Trygg skolevei?

Hver dag går mange skoleelever langs denne vegen

 Slik ser det ut når skoleelevene går til skolen. Fortauet er smalt og det skal ikke rare bevegelsen til før en risikerer å havne under en lastebil. (Foto: Einar Almehagen gd.no / ANB)
Slik ser det ut når skoleelevene går til skolen. Fortauet er smalt og det skal ikke rare bevegelsen til før en risikerer å havne under en lastebil. (Foto: Einar Almehagen gd.no / ANB)

Gruppa «Veien til nye muligheter» i Ringebu ønsker å sette fokus på det de kaller «den største trafikkfellen på E6 i Gudbrandsdalen». Det mener de er E6-brua over elva Våla i Ringebu er livsfarlig. Nå forlanges det utbedring. Det skriver gd.no

Fredag samlet de politikere, vegvesen, lastebilnæringen, politi og skoleelever til en liten aksjon ved brua for å vise hvor farlig den er.

Må gjøres noe

- Her må det gjøres noe og det fort. Se, fortauet skråner jo inn mot vegbanen, sier medlem av «veggruppa», Frode Martinsen.

Ordfører Erik Odlo er ikke uenig. I reguleringsplanen for området, er det tegnet inn gang og sykkelbru ved siden av hovedbrua. Undergangsmuligheter er også med, noe som absolutt er nødvendig for at skoleelever skal få en tryggere veg. I dag er de nødt til å krysse E6 på veg til ungdomsskolen.

- Det har lenge versert planer om ny rundkjøring ved Statoil. Kanskje går det an å omdisponere disse midlene til sikrere bru, undrer ordføreren.

Guttorm Tysnes fra Norsk Lastebileierforbund konstaterer også med forskrekkelse at det skal ikke store feilskrittet til før en fotgjenger havner under et lastebilhjul her.

Mange millioner

Vegsjef Arild Evensen har ingen problemer med å innrømme at brua er utrygg særlig for fotgjengere. Men å love noen snarlig løsning, vil han ikke.

- Er det mulig å få til finansiering ganske fort, så kan ting skje raskt. Men vi snakker om en 10-15 millioner kroner i investeringer her. Vi må planlegge sammen med kommunen, sier Evensen.

At kommunen kan forskuttere har visstnok vært et tema før, men uten å få politisk flertall. Spørsmålet er også om det finnes penger til det.

Flere bil og motorsaker fra gd.no finner du her:

Kvalitetsundersøkelse: Dette er SUV-ene med flest feil og problemer: