Rådgivnings og revisjonsfirmaet BDO tror vi går fra kanonår til krabbegir i det norske bilmarkedet. Prisøkning på en rekke varer samt renteøkninger er viktige faktorer her.
Rådgivnings og revisjonsfirmaet BDO tror vi går fra kanonår til krabbegir i det norske bilmarkedet. Prisøkning på en rekke varer samt renteøkninger er viktige faktorer her.

Tror på tøffere tider for bilsalget

Spår vi går fra kanonår til krabbegir.

De siste årene har vært historisk gode for bilbransjen i Norge. Salget har vært rekordhøyt. For mange importører og forhandlere har utfordringen vært å få tak i nok biler – ikke å selge dem.

Men nå går det mot en nedkjøling. Det mener i alle fall rådgivnings og revisjonsfirmaet BDO. De har akkurat publisert det de kaller Bilbransjeanalysen 2022. Overskriften her er betegnende nok: «Fra kanonår til krabbegir».

– Mange venter svakere kjøpekraft i 2023, sier Kjell-Fredrik Kristiansen som er bransjeleder for bil i BDO.

Positiv utvikling

Siden 2016 har de systematisk innhentet, bearbeidet, og analysert data knyttet til bilbransjen i Norge. Årets analyse levner ingen tvil om at bilforhandlere har gjort det godt økonomisk.

– Nøkkeltallene vi har benyttet som basis for vår analyse demonstrerer en positiv utvikling på alle måleparametere, herunder omsetning, driftsmargin, egenkapitalavkastning etter skatt og avkastning på sysselsatt kapital, sier Kristiansen.

Omsetningsveksten for hele bilbransjen var på 26,1 prosent mot 2020. Bilforhandlerne samlet kan vise til en vekst på 28,5 prosent mot 2020.

Elbil som firmabil? Det har blitt dyrere

Bilsalget har vært rekordhøyt i Norge i flere år. For mange importører har den største utfordringen vært å få nok biler til landet. Det er fortsatt ventetid på mange modeller. Foto: NTB
Bilsalget har vært rekordhøyt i Norge i flere år. For mange importører har den største utfordringen vært å få nok biler til landet. Det er fortsatt ventetid på mange modeller. Foto: NTB

Elbil er tyngre

BDO tror at overgangen til elbil vil fortsette, det til tross for at regjeringen har foreslått innføring av vektavgift også på elbiler:

– Da en elbil typisk er tyngre på grunn av batteriet enn en sammenlignbar fossilbil, er vår påstand at forslaget kan gjøre elbiler noe mindre konkurransedyktige sammenlignet med sine fossile konkurrenter, sier Kristiansen, men legger til at det ikke er de store summene det er snakk om.

Signalet som sendes er han derimot skeptisk til.

Tidlig ute: Her var det mulig å spare mange tusenlapper

Krig og pandemi

– Så lenge nær 90 prosent av bilene i bilparken er fossile, er vi ikke i mål. Det ruller i snitt ut hundre nye bensin- og dieselbiler på norske veier hver dag. Da er det noe underlig at elbilen gjøres mindre konkurransedyktig, sier BDOs bransjeleder.

Den makroøkonomiske situasjonen høsten 2022 er ganske annerledes enn ved inngangen til året.

– Den største utfordringen for bransjen, som både er en konsekvens av Ukraina-krigen og etterslep fra pandemien, er leveringssituasjonen, sier Kristiansen.

Denne kan du lease for 230.000 kroner – i måneden!

Det har vært gode tider for svært mange bilforhandlere de siste årene. Men nå er det ting som tyder på at det blir tøffere.
Det har vært gode tider for svært mange bilforhandlere de siste årene. Men nå er det ting som tyder på at det blir tøffere.

Tøffere tider

Antall registrerte nybiler per september 2022 er ned med rundt 20 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Forventningen til 2022 er dermed avhengig av hva forhandlere faktisk mottar av biler og deler i årets siste kvartal.

– Selv om både vi og bilbransjen forventer at folk vil trenge bil fremover, er det ikke sikkert at husstanden trenger ekstra bil, eller de kan klare seg med litt rimeligere bil. En annen risiko er om det vil blir større misligheter knyttet til lån og leasingavtaler. Vi mener fortsatt at forhandlerne som representere de mest populære modellene vil ha gode muligheter også i 2023, men det er ikke tvil om at det kan bli litt tøffere fremover, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.

Når mange blir engstelige – da bremser bilsalget opp

Video: Denne parkeringsplassen er noe helt for seg selv