Tre av ti kollisjoner ender i krangel og problemer

Og da er det viktig å vite hva du bør gjøre.

Når ulykken først har vært ute, er det viktig å dokumentere best mulig hva som faktisk har skjedd. Ofte er det påstand mot påstand   og da har forsikringsselskapene en vanskelig jobb å gjøre.
Når ulykken først har vært ute, er det viktig å dokumentere best mulig hva som faktisk har skjedd. Ofte er det påstand mot påstand og da har forsikringsselskapene en vanskelig jobb å gjøre.

Hvert år skjer det rundt 300.000 kollisjoner der minst to kjøretøyer er involvert her til lands. Alt fra små bulkeskader på parkeringsplasser – til kollisjoner med betydelige materielle- og i verste fall personskader.

Og når to sjåfører bulker er det ikke bestandig enighet rundt skyldspørsmålet. Tvert imot: Dette kan ende med både krangler og påfølgende runder i rettsapparatet.

Felles skademelding

Tall fra DBN Skadeforsikring viser at det er uenighet i rundt tre av ti saker.

– Derfor er viktig å få dokumentert og oppnå enighet om hvem som har skylden. Vi anbefaler alltid å få avklart skyldspørsmålet i en felles skademelding på stedet, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

LES OGSÅ: Krasjet han superbilen med vilje?

Fakta og bevis

Hvis det oppstår uenighet er det viktig å innhente dokumentasjon, beskrivelser fra vitner og eventuelt politi på stedet. I slike tilfeller er forsikringsselskapene en uavhengig tredjepart, og kan ikke ta stilling til selve skyldspørsmålet.

– Vi må derfor forholde oss til de fakta og bevis som foreligger for å behandle saken i henhold til normal rettspraksis. Hvis ingen av partene har sannsynliggjort eller bevist sine påstander, vil beklageligvis skadene bli der de rammer. Hver av partene må da selv dekke sine skader under sine respektive kaskoforsikringer med fradrag av egenandel og bonustap, sier Mollestad, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nei – det er ikke i rushtiden det smeller mest

Nøytrale vitner

– Sørg for å få tatt et oversiktsbilde som viser veioppmerking og skilt. Tegn en skisse fra skadestedet eller bruk mobilkamera. Forklar hendelsen slik at saksbehandleren hos forsikringsselskapet forstår hendelsesforløpet. Bli enig om alle detaljer før du skriver under på skademeldingen. Vitner på stedet er gull verd, så husk å få med deres forklaring og kontaktinformasjon hvis det oppstår uenighet.

Av og til opplever forsikringsselskapene at de involverte gir vidt forskjellige forklaringer på hendelsesforløpet. Dette vil kunne medføre at de ikke har tilstrekkelige bevis for å hevde ansvar på motpart. Hvis det i tillegg ikke er nøytrale vitner (passasjer vil ikke kunne brukes som nøytralt vitne) eller andre bevis i saken som kan underbygge påstand om at motparten har brutt noen trafikkregler i forbindelse med påståtte sammenstøt, har ikke forsikringsselskap mulighet til å avgjøre saken i favør av en part.

Kreve et møte

Noen kunder velger å gå til søksmål på eget initiativ. Da blir det opp til domstolen å vurdere bevisbildet. Kostnadene og risikoen bærer kunden selv.

– I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å henvende seg til motpartens selskap og kreve møte, sammenstilling av biler, befaring på åsted og lignende. Dette er noe som vurderes fra sak til sak. Vi strekker oss langt for at oppgjøret skal bli rettferdig, men det er langt enklere å bevise skyld om sjåføren dokumenterer saken på en god måte, sier Eger Mollestad.

LES OGSÅ: Hva er straffen for å stikke fra et uhell?

Straffbart å stikke av

Av og til stikker sjåfører av fra ulykkesstedet. Det er også et problem at folk bulker borti andre biler på parkeringsplasser uten å ta ansvar. Det er lite som er så irriterende som å finne bilen sin bulket og en gjerningsmann som har stukket av.

– Det er straffbart å stikke av fra et ulykkessted, så det vil i så fall bli en politisak. Hvis en bil stikker av er det viktigste å få med seg bilnummer på den som har påført skadene slik at et krav kan fremstilles, sier Eger Mollestad.

LES OGSÅ: Han krasjet med vilje – 11 ganger