TATT OVER: Infotainmentskjermene styrer nå en rekke funksjoner i nesten alle nye biler. Samtidig har de blitt større de siste årene. Denne skjermløsningen finner vi i Mercedes EQS.
TATT OVER: Infotainmentskjermene styrer nå en rekke funksjoner i nesten alle nye biler. Samtidig har de blitt større de siste årene. Denne skjermløsningen finner vi i Mercedes EQS.

Tre av fire bruker skjermen – mens de kjører bil

Det kan skape skumle situasjoner.

I starten var de små og ble som regel styrt med knapper eller hjul. Så begynte skjermene i bilene våre å vokse – og tok over stadig flere funksjoner.

Mange ble også trykkfølsomme. Bilprodusentene gledet seg over at de kunne rydde bort knapper, I stedet trykker du bare på skjermen, for alt fra å styre temperatur, til å skifte radiokanal eller legge inn destinasjon på navigasjonen.

Nå er dette vanlig på nesten alle nye biler. Men medaljen har også en bakside. Nemlig at skjermene drar oppmerksomhet fra det du egentlig skal gjøre når du sitter bak rattet: Å kjøre bil...

Vanskelig å forklare

En av tre mener berøringsskjermer i bil gjør dem mer uoppmerksomme i trafikken. Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind. Samtidig melder tre av fire at de bruker berøringsskjermen aktivt under kjøring.

– Vi mistenker at berøringsskjermer spiller en rolle ved ulykker. Flere utforkjøringer og front-mot-front-kollisjoner lar seg vanskelig forklare med fart, rus, feil på bilen, eller at noen sovner. Da kan det handle om mangel på oppmerksomhet. Når du kjører bil må du ha fokus på trafikken og ikke på skjermen i bilen, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk.

GPS-bande går etter ett bilmerke

FØLGER IKKE MED: Det blir antatt at uoppmerksomhet er årsak til mange ulykker ute i trafikken. Infotainmentskjermer og mobiltelefoner er to av synderne her. Illustrasjonsfoto.
FØLGER IKKE MED: Det blir antatt at uoppmerksomhet er årsak til mange ulykker ute i trafikken. Infotainmentskjermer og mobiltelefoner er to av synderne her. Illustrasjonsfoto.

Registrere øyebevegelser

Over 40 prosent av alle trafikkuhell skyldes uoppmerksomhet, ifølge Transportøkonomisk institutt. Trygg Trafikk har lenge vært bekymret for at berøringsskjermer tar for mye oppmerksomhet.

Atferdsviter og trafikkforsker Dagfinn Moe ved SINTEF leder nå en større oppmerksomhetsstudie, i samarbeid med Trygg Trafikk og Fremtind.

– Vi håper å kunne få noen svar på hvor mye oppmerksomhet skjermer i bil stjeler fra bilkjøringen, dette gjør vi gjennom å registrere øyebevegelsene til testpersoner som kjører bil og samtidig navigerer på skjermen. For å finne ut av hvor vi fester blikket under kjøring og hvor lenge av gangen, brukes eye tracking, eller blikksporing. Dette er en effektiv metode for å måle og forstå forbrukerens oppmerksomhet og reaksjoner, sier Moe, i en pressemelding.

Ikke så smart å stole på navigasjonen – se hvordan dette gikk

SJEKKER: Eye-tracking viser hvor føreren fokuserer med blikket under kjøring.
SJEKKER: Eye-tracking viser hvor føreren fokuserer med blikket under kjøring.

Fokus på å kjøre bil

Fremtind har i 2022 registrert over 73.000 skadesaker. Samlet erstatningskostnad for disse skadene var på over 2,2 milliarder kroner.

– Dette er skader som enkelt kan unngås med oppmerksomhet bak rattet. Vi frykter at både mobil og skjermer i biler tar for mye oppmerksomhet fra selve bilkjøringen. Du skal ikke se lenge på mobilen eller en skjerm i bilen før du skjener ut av eget kjørefelt eller mister reaksjonstiden du trenger for å håndtere en hendelse. Trafikkbildet endrer seg raskt, og derfor er det viktig å ha fokus på det vi holder på med, nettopp det å kjøre bil, sier Therese Hofstad-Nielsen som skadeforebygger i Fremtind.

STYRER MYE: Skjermene blir stadig større, herfra styres en rekke av bilens funksjoner.
STYRER MYE: Skjermene blir stadig større, herfra styres en rekke av bilens funksjoner.

Kommet for å bli

I dag er det store forskjeller mellom ulike biler når det gjelder antall skjermer, skjermplassering og hvilke funksjoner som er lagt over på berøringsskjerm. Samtidig er det ingen krav til opplæring i forbindelse med overgangen til ny teknologi i bil.

– Berøringsskjermer i bil har kommet for å bli. Da må de kunne betjenes slik at forbrukeren ikke utgjør en fare i trafikken. I dag legges stadig flere funksjoner inn på disse skjermene, men så langt finnes det ingen standard for hverken menyoppsett eller hva slags funksjoner som kan og ikke kan være på skjerm. Vi vet altfor lite om hvor mye oppmerksomhet bruk av skjermer i bil stjeler fra veien, men en ting er sikkert, vi bør alltid ha oppmerksomheten på trafikken når vi kjører bil, sier Johansen.

Råkjører for å «slå» GPS-en – det kan gå virkelig galt

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 73 prosent bruker skjermen 1-5 ganger i løpet av en kjøretur
  • De fleste bruker skjermen oftest til å sette på/bytte radiokanal
  • 36 prosent mener skjermen gjør dem mer uoppmerksomme i trafikken

Video: Så bra (eller ikke bra) fungerer det å snakke til bilen