Antallet som har blitt tatt i fotoboks i Oslo, Asker og Bærum er syvdoblet, etter at boksene nå er aktive langt flere timer i døgnet enn tidligere. Foto: NTB.
Antallet som har blitt tatt i fotoboks i Oslo, Asker og Bærum er syvdoblet, etter at boksene nå er aktive langt flere timer i døgnet enn tidligere. Foto: NTB.

Tok fotoboks-grep – det syvdoblet antall bøter

Og mange flere mistet førerkortet,

Det er over 400 fotobokser langs norske veier. De fleste av dem tar såkalte punktmålinger, de måler farten i det du passerer dem.

Tradisjonelt har ikke boksene vært påskrudd hele tiden. Ofte har de vært i drift bare deler av døgnet og i utgangspunktet ikke når trafikken har vært tettest. Men det ble den en endring på tidligere i år.

I mai ble det kjent at Justisdepartementet hadde bevilget 12 millioner ekstra til politiets ATK-senter. De pengene skulle brukes til å ta flere fartssyndere.

Oslo var tidlig ute

Målet var at dette igjen skulle gi økte inntekter fra fotoboksene på 132 millioner. Konkret ved at antallet som blir tatt skulle økes, fra 180.000 til 250.000.

For å klare det, skal fotoboksene nå være i drift 90 prosent av tiden. Utrykningspolitiet (UP) har også ansatt flere saksbehandlere for å ta unna økt antall saker.

Oslo Politidistrikt var ekstra tidlig ute med dette. Allerede i vinter gjennomførte de endringer. Det har virkelig gitt resultater.

Her skrev vi i Broom om fotoboks-endringen første gang

Det er mange fotobokser i Oslo-området – og de har jobbet hardt de siste seks månedene. Foto: NTB.
Det er mange fotobokser i Oslo-området – og de har jobbet hardt de siste seks månedene. Foto: NTB.

Tatt mange flere førerkort

Nettstedet Motor.no skriver nå at distriktet som omfatter Oslo, Asker og Bærum har syvdoblet antall forelegg de siste seks månedene, sammenlignet med samme periode i fjor.

19.000 forelegg er fasiten, i tillegg til at straffereaksjon ikke er avgjort i 5.000 øvrige forhold.

Motor forteller også at tre ganger så mange har blitt anmeldt for råkjøring, mens nesten fem ganger så mange førerkort har blitt beslaglagt.

I byen holder de tett – mens bygdfolket advarer om kontroller

Det finnes to typer fotobokser på norske veier: De som måler deg der og da (såkalt punktmåling) og de som måler farten din mellom to punkter, det kalles strekningsmåling.
Det finnes to typer fotobokser på norske veier: De som måler deg der og da (såkalt punktmåling) og de som måler farten din mellom to punkter, det kalles strekningsmåling. Foto: NTB

Har lenge gått nedover

Dette skjer etter at antallet anmeldelser, førerkortbeslag og forenklede forelegg til sjåfører tatt i fotoboks har sunket kraftig de siste seks årene. Unntaket er en liten oppgang i forenklede forelegg i 2021.

På spørsmål om UP kan si noe om hvilken effekt de mener fotoboksene i Norge har for trafikksikkerheten, har UP-sjef Knut Smedsrud tidligere uttalt til TV 2 at de har stor effekt.

– Transportøkonomisk institutt evaluerer effekten av ulykker ved punkt- og streknings-ATK. Automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene. ATK har størst effekt på de alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde, sa Stensrud.

Forsøker du å lure fotoboksen? Da kan du få strengere straff

Video: Ligger i UP-bilene, men brukes nesten aldri