Tesla har mer enn dobbelt så mange skader som bensin- og dieselbilene

Elbilene skiller seg klart ut her.

Tesla er kraftig overrepresentert på skadestatistikken i Norge. Det viser tall Bilbransje24.no har fått fra Bilskadeavdelingen i Finans Norge. Foto: Trygve Larsen, Bilbransje24.no
Tesla er kraftig overrepresentert på skadestatistikken i Norge. Det viser tall Bilbransje24.no har fått fra Bilskadeavdelingen i Finans Norge. Foto: Trygve Larsen, Bilbransje24.no

Det har blitt stadig flere elbiler på norske veier de siste årene. I år er det ventet at de for første gang vil utgjøre mer enn 50 prosent av det totale salget av nybiler.

At antallet elbiler har økt, merkes også svært godt hos forsikringsbransjen. Rene elbiler har nemlig i gjennomsnitt mange flere bilskadereparasjoner enn alle andre biler, viser tall fra Finans Norge.

Og Tesla har mer enn dobbelt så mange skader som gjennomsnittet av bensin- og dieselbiler.

I 2018 var 20,4 prosent av alle Teslaer på norske veier gjenstand for en skade. Dette tallet var identisk i 2019.

Mange flere elbil-skader

Bilskadekontoret til Finans Norge har på forespørsel fra bransje-nettstedet Bilbransje24 hentet ut skadestatistikk for 2019. Dette gjøres gjennom skadetakseringssystemet DBS, som alle forsikringsselskapene må bruke for å utføre en skadetakst.

Tallene fra Finans Norge viser at 14,3 prosent av elbil-bestanden i fjor var gjenstand for en skadetakst gjennom DBS, sammenlignet med 13,3 prosent i 2018.

Til sammenligning var tallene for fossilbiler (bensin og diesel) på rundt 9 prosent.

Slik gikk Tesla fra fire måneder til to ukers ventetid på service

Disse har færrest skader

– Det er ikke justert for kjørelengde, og mange bruker elbilene sine mye i tettbygde strøk og byer. Dette kan være noe av forklaringen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, til Bilbransje24.no.

Mens Tesla innehar førsteplassen på skadestatistikken, var det bensin- og dieselbiler fra Citroën, Opel og Peugeot som hadde den laveste skadefrekvensen i fjor, ifølge DBS.

– Her vet vi lite om årsaker, men noe kan nok skyldes et annet kjøremønster, sier Neverdal.

Dette synes norske Tesla-eiere om bilen sin

Dyrere reparasjoner

Tall som Bilbransje24 har innhentet fra noen av forsikringsselskapene viser at snittskadene er økende.

Forsikringsselskapet If melder om at snittskaden økte med 8 prosent fra 2018 til 2019.

Fremtind opererte i fjor med en økning i snittskaden på 6 prosent sammenliknet med 2018.

Finans Norge skriver i en kommentar til sine tall at skadereparasjoner på moderne biler er mer omfattende og dyrere, som følge av mer elektronikk og moderne teknologi.

Skal du ha service – må du bruke Appen

Flere vil bli kondemnert

Flere aktører i bilskadebransjen som Bilbransje24 har vært i kontakt med bekrefter at snittskadene på elbilene gjennomgående er høyere enn på de fleste fossile biler.

Komplisert struktur og dyre reparasjoner medfører også at antall kondemnasjoner har økt. Hos If økte antall kondemnasjoner med 16 prosent fra 2018 til 2019. Hos Fremtid økte antall kondemnasjoner med 17,5 prosent i samme periode.

Etter det Bilbransje24 har grunn til å tro vil antall kondemnasjoner trolig øke ytterligere fremover.

Klikk her for å se skadestatistikken for alle elbilmerkene hos Bilbransje24.no

Video: Slik fungerer Autopilot i praksis: