IKKE TRODD: Tesla Model S er en svært sprek bil, med heftig akselerasjon. Men å påstå at det har noe å si for en gjennomsnittsmåling av fart, blir nok å dra det litt for langt.. Illustrasjonsfoto: NTB
IKKE TRODD: Tesla Model S er en svært sprek bil, med heftig akselerasjon. Men å påstå at det har noe å si for en gjennomsnittsmåling av fart, blir nok å dra det litt for langt.. Illustrasjonsfoto: NTB

Tesla-eier mente bilen var så rask at politiets måling ble feil

Ba om å bli frifunnet i retten.

Sent en lørdagskveld i oktober i fjor stoppet politiet en Tesla Model S, etter å ha snittmålt den over en strekning i Nordbytunnelen, på E6 i Ås.

Teslaen hadde passert en sivil politibil, som så la seg på hjul. Politiets måling viste en gjennomsnittsfart på 112 km/t, fartsgrensen på stedet var 90 km/t. I utgangspunktet ender slike saker som regel med et forenklet forelegg. Men her nektet sjåføren å vedta dette.

Dermed endte saken i retten, den har nå vært oppe i Follo og Nordre Østfold Tingrett. Her ba tiltalte seg frifunnet, subsidiært ansett på mildeste måte.

Raskere akselerasjon

I rettens vurdering kan vi blant annet lese dette:

Tiltalte har bestridt at han har kjørt så fort som tiltalen gjelder. Han har forklart at han forsto at han kjørte i høyere hastighet enn fartsgrensen og at han slakket av da han så at speedometeret viste 99 km/t. Han har videre forklart at hans bil, en Tesla, har en raskere akselerasjon enn andre biler og at målingen av den grunn blir uriktig.

Til dette anfører retten at en gjennomsnittsmåling er beregnet ut fra den tid som brukes på å tilbakelegge en distanse, uavhengig av om kjøretøyet som måles akselererer, holder jevn hastighet eller bremser.

Flere tusen sparer penger fordi de kjører pent

SNITTMÅLING: Mange Sjåføren ble målt til 112 km/t i 90-sonen i Nordbytunnelen, på E6 i Ås.
SNITTMÅLING: Mange Sjåføren ble målt til 112 km/t i 90-sonen i Nordbytunnelen, på E6 i Ås.

Hastigheten kan ha vært høyere

Retten betviler ikke at speedometer kan ha vist 99 km/t da tiltalte så på det. Det betyr i så tilfelle at hastigheten akkurat i det øyeblikket var 99 km/t. I denne sak er målingen foretatt over en tidsperiode på 1 minutt og 33,92 sekunder. I løpet av denne tiden kjørte tiltaltes bil en strekning på 2.924 meter, hvilket gir en gjennomsnittshastighet på 112 km/t. Retten bemerker at hastigheten også kan ha vært høyere på deler av strekningen.

Retten fastslår at det ikke er noe som indikerer feil ved målingen:

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har kjørt i en slik hastighet som nevnt i tiltalen. Retten finner videre at tiltalte har handlet grovt uaktsomt. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt og tiltalte domfelles i tråd med tiltalen.

Disse bilmerkene har de mest aggressive sjåførene

RASK: Tesla Model S var den første masseproduserte elbilen som utmerket seg med heftig akselerasjon. Mange av eierne har fått erfare at det er lurt å holde seg litt i skinnet her.
RASK: Tesla Model S var den første masseproduserte elbilen som utmerket seg med heftig akselerasjon. Mange av eierne har fått erfare at det er lurt å holde seg litt i skinnet her.

Uten førerkort i seks måneder

Straffen ble dermed satt som foreslått av aktor, til en bot på 8.400 kroner, subsidiært fengsel i åtte dager.

Det hører med til saken at sjåføren på tidspunktet for kjøringen var registrert med seks prikker i førerkortet, grunnet to andre hastighetsovertredelser.

Dermed ble også førerkortet inndratt, i seks måneder. I tillegg ble tiltalte idømt sakskostnader på 2.000 kroner.

Tesla-råkjører ble avslørt av sin egen bil

Video: Det finnes raske Teslaer – og så har vi DENNE!