Illustrasjonsfoto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Tatt uten førerkort for 14. gang

Attpåtil i stjålet bil. Nå må han i fengsel.

Tiltalte sto ikke bak selve biltyveriet, men Halden tingrett mener han burde forstått at bilen var stjålet. Blant annet fordi var «koblet» og kunne startes med en skrutrekker. Dessuten kunne dørene på bilen åpnes med en hvilken som helst nøkkel, skriver Halden Arbeiderblad.

Fattet mistanke

46-åringen ble spurt av en kamerat om han ville være med til Oslo, og kameraten ringte da til en bekjent og ordnet med bil.

Da de skulle hente bilen på en oppgitt adresse i Halden sentrum, oppdaget tiltalte at bilen var koblet. Han mistenkte da at bilen kunne være stjålet og spurte også kameraten om dette. Det svarte sistnevnte benektende på, og tiltalte festet tillit til svaret. Blant annet fordi han ikke trodde kameraten ville risikere å miste sitt eget førerkort ved å kjøre i en stjålet bil.

Ble gjenkjent

Underveis mot Oslo ble imidlertid kameraten uvel og ba tiltalte overta rattet, og 46-åringen kjørte deler av strekningen både fram og tilbake fra Oslo. På hjemturen begynte bilen å fuske på grunn av lite bensin. De svingte derfor av mot Berg og fengselet, og kameraten gikk for å skaffe mer bensin. Tiltalte sto utenfor bilen, og han ble gjenkjent av en polititjenestemann som gikk tur i området på fritiden.

Tjenestemannen gjenkjente tiltalte og kontaktet derfor politistasjonen. Han fikk bekreftet at bilen var stjålet, og dermed ble etter noen tid pågrepet.

Rett etter løslatelse

Halden tingrett legger i sin dom vekt på at dette altså var 14. gang tiltalte er tatt for å ha kjørt uten førerkort. Og at kjøringen fant sted bare to måneder etter at han ble løslatt for soning av andre forbrytelser. 46-åringen er tidligere domfelt 22 ganger, i hovedsak for vinningsforbrytelser, narkotika - og kjøring uten førerkort.

I tillegg til fengselsstraffen må 46-åringen betale 3.000 kroner i saksomkostninger. Derimot ble ha frifunnet for erstatningskravet fra bilens eier.

Du kan lese mer om bil og trafikk hos ha-halden.no - klikk her: