Tatt for råkjøring - slapp straff

Retten trodde mer på 46-åringen enn politikvinnen han kjørte forbi.

Illustrasjonsfoto (Foto: Scanpix / Junge Heiko)
Illustrasjonsfoto (Foto: Scanpix / Junge Heiko)

Mannen ble dermed frikjent for anklagene. Det skriver Oppland Arbeiderblad

«Retten betviler ikke at tiltalte har kjørt aggressivt og noe for fort. Dette har han også selv fortalt. Etter rettens oppfatning synes det imidlertid som om tiltalte, som er en erfaren sjåfør, har lest trafikkbildet godt, vært aktpågivende og kjørt fleksibelt», heter det i dommen fra Gjøvik tingrett.

La seg på hjul

Bilturen saken gjelder, fant sted på Riksvei 4 mellom Lygna og Hunndalen en oktoberdag i fjor.

En politiførstebetjent i privatbil ble forbikjørt av tiltalte. Hun la seg på hjul og observerte det hun syntes var farlige forbikjøringer og annen uaktsom trafikkatferd fra tiltaltes side.

Troverdig

Tiltalte, en 46-åring fra Tomter, nektet å godta forelegg. Dermed endte saken i retten, der den kom opp til behandling i slutten av mars i år. 46-åringen hadde et helt annet syn på alle de «farlige» episodene politiførstebetjenten mente å ha sett.

«Retten oppfatter tiltalte som troverdig, han har standhaftig valgt å imøtegå politiets påstander selv om det enkleste hadde vært å vedta forenklet forelegg eller forelegg, han har fulgt opp det han har fått beskjed om fra politiet og har forsøkt å dokumentere det han har kunnet dokumentere i sakens anledning», konstaterer Gjøvik tingrett i sin dom.

Her finner du flere bil og motorsaker fra oa.no:

Synspunktet eller kommentarer? Da kan du skrive i kommentarfeltet under: