Statens vegvesens kontrollører var ikke fornøyde med det de karakteriserer som dårlige rutiner og manglende registrering hos flere taxibedrifter. Foto Statens vegvesen.
Statens vegvesens kontrollører var ikke fornøyde med det de karakteriserer som dårlige rutiner og manglende registrering hos flere taxibedrifter. Foto Statens vegvesen.

Tatt for å kjøre skolebarn – med falske papirer

– Slitne førere skal ikke transportere skolebarn.

Statens vegvesen har stadig kontroller av tunge kjøretøyer ute på norske veier. I dag har de vært i aksjon flere steder i Hedmark – og det ga resultater.

38 kjøretøy ble kontrollert. 17 av dem hadde mangler, 12 fikk bruksforbud. Av disse ble også fire anmeldt.

– Et taxifirma ble stoppet, der fører av taxibussen benyttet en annen sitt sjåførkort for å registrere kjøre- og hviletiden da han skulle hente skolebarn. Flere grove brudd. Flere taxifirmaer ble involvert da føreren viste seg å være ansatt i flere firmaer, i tillegg til sitt enkeltmannsforetak og kjørte flere taxier, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder Utekontroll i Statens vegvesen Hedmark.

Skal ikke transportere skolebarn

Dette førte til at Arbeidstilsynet og Statens vegvesen sammen utførte et direkte tilsyn med tre foretak.

– Det påviste meget dårlige rutiner og registreringer ved alle disse taxibedriftene, i forhold til kjøre- og hviletid og arbeidsmiljøloven. Slitne førere skal ikke transportere skolebarn. Det blir videre oppfølging av disse taxiforetakene, sier Finstad.

Advarer mot stuptrøtte sjåfører som ikke trenger å følge reglene

Ble tipset

Et polsk vogntog stoppet ikke for kontroll ved Husum kontrollstasjon. Vogntoget ble innhentet og anmeldt.

En bedrift ble også anmeldt for å ha utført ulovlig kabotasje og i tillegg ikke ha lov til internasjonal transport. Innenlands-transporten skjedde ved å bytte semitraileren med last, fra en til den anmeldte etter kontrollstasjonen. Statens vegvesen ble tipset og fikk stoppet dette.

Flere grove brudd

Ved Bergerønningen i Alvdal ble en sjåfør anmeldt for å ha benyttet annen manns sjåførkort for registrering av kjøre- og hviletid. Vedkommende hadde flere grove brudd på hviletidene.

Ved Kongsvinger ble et vogntog avskiltet på grunn av mange grove tekniske mangler, som blant annet dårlige bremser, sprekker i ramme og lekkasjer. I tillegg ble det stoppet flere med overlast.

Plutselig dro sjåføren noe opp fra sokken sin...

Se video: Storaksjon også fra UP denne uken