Mange nye elbiler er ikke godkjent for å ha last på taket. Da kan det straffe seg å ta sjansen med for eksempel et magnetstativ.
Mange nye elbiler er ikke godkjent for å ha last på taket. Da kan det straffe seg å ta sjansen med for eksempel et magnetstativ.

Tar du med noe på taket – da kan du få 6.000 kroner i bot

Flere nye elbiler kan ikke ha taklast.

Stadig nye modeller dukker opp i et elbil-hungrende norsk bilmarked.

En utfordring med noen av disse, er at de ikke alltid tillater last på taket. Noen kan heller ikke kjøres med tilhenger, mens atter andre er godkjent for svært lav tilhengervekt. Her er det viktig å orientere seg godt før man velger bil, dersom det er et viktig poeng å kunne ha skiene på taket til søndagsturen.

Ifølge Elbilforeningen er dette eksempel på noen elbiler som ikke kan ha taklast:

  • BMW i3
  • Hyundai Ioniq
  • Renault Zoe
  • Smart Fortwo
  • Smart Forfour
  • Tesla Model X
  • Ford Mustang Mach-E

Heller ikke Volkswagens nye bestselger ID.3 er godkjent for last på taket.

Dette bør du vite før du fyller opp takboksen

Kan bli dyr skitransport

– Dersom bilen ikke er godkjent for last på taket, vil den sannsynligvis heller ikke ha noen form for fester for takstativ eller skiboks. Noen løser dette med et billig magnetstativ, men tenker kanskje ikke over at dette kan bli en veldig dyr transport.

Dette bekrefter assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til Broom.

– Veiledende bøtesats er 6.000 kroner, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UPmm
– Veiledende bøtesats er 6.000 kroner, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UPmm

Rundt 6.000 kroner

– Hva må en bilist ut med dersom han eller hun blir tatt med magnetstativ og gjenstander på taket til en bil som ikke er godkjent for taklast?

– Dersom noen kommer i de nye elbilene som ikke er godkjent for taklast med magnetstativ og ski på taket, blir sikring av lasten vurdert i forhold til vegtrafikklovens paragraf 23. Den sier blant annet at før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig i stand, og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han eller hun skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og riktig lastet.

– Veiledende bøtesats på forhold som bryter med dette, er rundt 6.000 kroner for personbiler, men dette kan påtalemyndigheten justere ut fra om det finnes formildende eller skjerpende omstendigheter.

508 anmeldelser i 2020

– Hva kan være eksempler på dette?

– Boten vil eksempelvis kunne settes høyere dersom lasten har falt av eller har vært årsak til en trafikkulykke. Under skjerpende omstendigheter kan også beslag av førerkort være aktuelt, sier Roar Skjelbred Larsen, som legger til at det i 2020 ble registrert 508 anmeldelser for feil sikring av last her i landet, medregnet også tungbiler.

Han minner også om at bilens instruksjonsbok, muligens også vognkortet, gir informasjon om taklast er tillatt eller ikke.

– Avkortning kan bli vurdert, bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige
– Avkortning kan bli vurdert, bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Grovt uaktsomt

– Skjer det et uhell med ulovlig taklast, kan det bli mer utgifter enn bare en bot. Forsikringsselskapet vil også ha et ord med i laget, bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– Flere nye biler som selges i dag er ikke godkjent for denne type last. Det må likevel være en årsakssammenheng for at vi skal vurdere avkortning eller avslag på erstatning – det må foreligge grov uaktsomhet.

Hvis det viser seg at en slik bil må bråstoppe eller bremse hardt, slik at taklast eller takboks faller av og skader egen bil eller annet kjøretøy, både kan og vil vi vurdere om dette er grovt uaktsomt. Bakteppet er at en bil godkjent for takboks ville tålt en slik smell eller nedbremsing, sier Arne Voll.

Dette kan bli en utfordring for mange elbil-eiere

Avkortning kan bli vurdert

– Det er sikkert lett å tenke at dette går bra, noe det ofte gjør, men ikke alltid. En ting er materielle skader, men verre er det om det oppstår en alvorlig personskade, legger han til.

– Det er vel en grunn til at reglene for disse bilene er som de er?

– Siden det ikke er meningen at det skal lastes på taket, er sannsynligvis disse bilene heller ikke konstruert for feste av skibokser og lignende. Dette kan innebære risiko ved forsøk på slik montering. Hvis dette svikter eller løsner, kan uhell og ulykker fort skje. Da kan det for eksempel bli skader på eget panser ved oppbremsing. Dette vil nok i utgangspunktet være en kaskoskade, men avkortning som følge av grov uaktsomhet vil bli vurdert. Hvis en fotgjenger foran bilen blir skadet i samme oppbremsing, kan det også bli aktuelt å kreve tilbake deler av personskadeerstatningen fra eier eller bruker av bilen, sier han videre.

– Det kan altså bli dyrt å ha ski eller annen last ulovlig på taket?

– Ja, det kan bli veldig kostbart å gamble på at det «sikkert går bra» med ulovlig taklast dersom ulykken er ute, fastslår Arne Voll.

Slik løser de et problem for mange norske kunder

Video: Flere elbiler mangler kanskje ting du tar for gitt