KONTROLLERER: – Det skal lønne seg å drive butikken skikkelig. Men samtidig er det slik at alle som gjør en myndighetsoppgave på våre vegne, må regne med besøk av oss fra tid til annen, sier Einar Eskilt som er seksjonsleder i Statens vegvesen. .
KONTROLLERER: – Det skal lønne seg å drive butikken skikkelig. Men samtidig er det slik at alle som gjør en myndighetsoppgave på våre vegne, må regne med besøk av oss fra tid til annen, sier Einar Eskilt som er seksjonsleder i Statens vegvesen. .

Tar 5.000 stikkprøver hvert år – for å stoppe jukserne

Statens vegvsesen følger med på EU-kontrollene.

EU-kontrollen blir regnet som det viktigste virkemiddelet for å sikre at bilene som ferdes på norske veier er i god stand.

Men dessverre er det også noen som jukser med EU-kontrollen. Flere ganger har det blitt avdekket svindel med dette.

Enten kontrollen er blitt utført på en svært overfladisk måte, eller at bilen ikke en gang har blitt sjekket, og at kontrolløren eller verkstedet rett og slett har fabrikkert hele testen.

Dette har Statens vegvesen fokus på å hindre.

Derfor kan bilverkstedene som utfører EU-kontroller når som helst få Statens vegvesens tilsynsmedarbeidere på døra.

Får ikke forlate verkstedet

– Vi gjennomfører cirka 5.000 stikkprøver på EU-kontroller årlig. Når verkstedene er ferdig med en kontroll, skal de melde inn kontrollskjemaet digitalt til oss. Når vi er ute på stikkprøver følger vi med på kontrollskjemaene etter hvert som de blir lagt inn. Da kan vi sende verkstedet beskjed om at det aktuelle kjøretøyet ikke må forlate verkstedet før vi har vært og sjekket det. Vi sørger for å være i nærheten av verkstedet og dukker opp i løpet av 30 minutter, sier seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen.

Når kontrollørene er ute på oppdrag, kan de la det digitale verktøyet velge ut hvilke verksteder og biler som skal kontrolleres, eller de kan legge inn visse parametere hvis det er noen virksomheter de er mer interessert i.

På tide at noen blir tatt for EU-juks

SKILTET: Hvis bilverkstedet er godkjent og driver lovlig, skal det ha godkjent-skilt fra Statens vegvesen.
SKILTET: Hvis bilverkstedet er godkjent og driver lovlig, skal det ha godkjent-skilt fra Statens vegvesen.

Ikke alt på stell

– Inne i systemet ser vi også historikk på verkstedet, når de hadde stikkprøve sist gang, og resultatet av denne. Slik kan vi sjekke om de har rettet opp i forhold som vi har påpekt tidligere, sier Eskilt, i en pressemelding.

Historikken som er lett tilgjengelig for tilsynsmedarbeiderne, bidrar også til at Statens vegvesen kan målrette kontrollene mot virksomheter der det er mest sannsynlig at ikke alt er på stell.

– Det skal lønne seg å drive butikken skikkelig. Men samtidig er det slik at alle som gjør en myndighetsoppgave på våre vegne, må regne med besøk av oss fra tid til annen, sier Eskilt.

I tillegg til stikkprøvekontroller bruker Statens vegvesen også innrapporterte data for å se etter uregelmessigheter. Flere useriøse aktører har blitt avslørt på denne måten.

Flere hundre kan kjøre rundt med falsk EU-godkjenning

VIKTIG: EU-kontrollen er en omfattende gjennomgang av bilen, som skal sikre at den ikke er trafikkfarlig.
VIKTIG: EU-kontrollen er en omfattende gjennomgang av bilen, som skal sikre at den ikke er trafikkfarlig.

Varsellampene blinket

– Nå nøster vi opp en større sak i Sandefjord, der en ansatt ved et verksted har lagt inn et stort antall EU-kontroller som vi mistenker er fiktive, sier Eskilt.

Siden saken fortsatt er under etterforskning, har de ikke noen endelig oversikt over omfanget ennå.

– Den utro tjeneren har mottatt betaling for EU-kontroller direkte til seg selv og ikke til firmaet. Vedkommende har lagt inn et unormalt høyt antall EU-kontroller, mange av dem utenfor firmaets ordinære åpningstid, og flere av de kontrollerte kjøretøyene er ikke hjemmehørende i Sandefjord. Da er det ganske mange varsellamper som blinker hos oss. Her er det god grunn til å sjekke ut nærmere, sier Eskilt.

LES MER: Mistenker juks med flere hundre EU-kontroller

Fakta om EU-kontroll:

Alle tunge og lette kjøretøy må på EU-kontroll.

Vanlige personbiler skal kontrolleres første gang når de er 4 år gamle - deretter annethvert år.

Tunge kjøretøy (over 3500 kilo), ambulanser og taxier skal kontrolleres hvert år.

EU-kontrollen tar man hos bilverksteder (kontrollorgan), som har godkjenning for dette.

Video: De filmer bilen din når den er på verksted