Jens Petter Storrø leder Ulykkesgruppen til Statens vegvesen i Trøndelag. Her med scanneren som nå skal brukes for å kartlegge alvorlige ulykker. Foto: Statens vegvesen.
Jens Petter Storrø leder Ulykkesgruppen til Statens vegvesen i Trøndelag. Her med scanneren som nå skal brukes for å kartlegge alvorlige ulykker. Foto: Statens vegvesen.

Superscanner blir viktig for å oppklare ulykker

Statens vegvesen har fått nytt hjelpemiddel.

I 2005 startet Statens vegvesen et arbeid med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker i trafikken. Målet er å få mer informasjon om årsakssammenhenger ved ulykker.

Vegvesenet forsøker å finne fram til hvilke forhold som kan ha vært medvirkende til at ulykken skjedde, og at den fikk et så alvorlig utfall.

Nå får de ny teknologisk hjelp i dette arbeidet. Vegvesenets nettsted Vegnett forteller nemlig at de har kjøpt inn seks 3D-scannere, som foretar nøyaktig oppmåling/tegning av ulykkesstedene. Prislapp? 700.000 kroner per stykk.

Statens vegvesens folk i Trondheim er først ute med å benytte den nye teknologien.

Scanner flere hundre meter

Et scan er gjort på to minutter, og i løpet av ti minutter tar scanneren 270 bilder. Den kan benyttes uansett vær og til alle døgnets timer, men bildene blir best med mest mulig lys.

– Det er relativt enkelt å sette opp utstyret og ta flere scan. Den store jobben er når vi kommer tilbake på kontoret og skal sette sammen all informasjonen og luke vekk forstyrrende elementer som for eksempel passerende trafikk. Her har vi fortsatt mye å lære, sier Jens Petter Storrø som er leder for Ulykkesgruppen i Trøndelag, til Vegnett.

– I tillegg til å scanne selve ulykkesstedet, scannes flere hundre meter av veien der ulykken har skjedd. Det gir bedre mulighet for å finne årsaken til ulykken, sier Storrø.

Her går det helt galt – i 70 km/t

Brukes i rettssak

Vegnett forteller at den nye teknologien også brukes i andre europeiske land, og i USA.

– 3D-scanneren er bedre til å dokumentere et åsted enn ved bruk av manuelle tegninger, og det holder med én befaring for å samle nødvendig informasjon. Vi måler opp hele ulykkesstedet med en detaljtegning av vegbanen og omgivelsene. Disse dataene bruker vi for å simulere trafikkulykkene, noe som igjen kan benyttes i en rettssak i stedet for at retten drar på befaring til ulykkesstedet.

– 3D-scanneren gir oss bedre dokumentasjon og bedre kvalitet på arbeidet vi gjør. Det betyr større rettsikkerhet for de involverte. Målet er selvsagt å innhente kunnskap som i neste omgang kan bidra til å redusere antall ulykker, sier Jens Petter Storrø, til Vegnett.

Se også: Slik skal biler og lastebiler "snakke sammen"

Se video av den nye scanneren under: