Større sjanse for å bli tatt

Fra 1. juli kan også Tolletaten gjennomføre promillekontroller.

Til nå har det kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Men fra 1. juli får de også bistand av Tolletaten.
Til nå har det kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Men fra 1. juli får de også bistand av Tolletaten.

Ruskjøring er et betydelig problem på norske veier. Det er også årsak til mange ulykker. Det blir blant annet anslått at én av fem dødsulykker i trafikken skjer på grunn av kjøring i rus.

Derfor er det også viktig å luke ut de som setter seg bak rattet i ruspåvirket tilstand. Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring.

Men fra 1. juli får de hjelp fra en annen etat.

Holde tilbake med makt

Fra da iverksettes endringer i vegtrafikkloven som gir Tolletaten adgang til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en vareførselskontroll.

Tolletaten vil også ha adgang til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll eller inntil føreren er overlevert politiet.

En av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille

FÅR HJELP: Til nå har det bare vært politiet som har kunnet teste biførere for rus. Men nå får de også Tolletaten med seg på dette: Illustrasjonsfoto: NTB.
FÅR HJELP: Til nå har det bare vært politiet som har kunnet teste biførere for rus. Men nå får de også Tolletaten med seg på dette: Illustrasjonsfoto: NTB.

Ta alkotest

– Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, og det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Regjeringen ønsker derfor å styrke kontrollen med ruskjøring.

– Fra 1. juli vil også Tolletaten få mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

Promille: UP vet hvor festen er

Video: Det tok 11 timer – da var det stopp også for denne bilen