Syv nesten blankslitte dekk var ikke det eneste som var galt på vogntoget. Her ble det et solid gebyr – og bruksforbud. Foto: Statens vegvesen.
Syv nesten blankslitte dekk var ikke det eneste som var galt på vogntoget. Her ble det et solid gebyr – og bruksforbud. Foto: Statens vegvesen.

Stoppet med syv (!) ulovlige dekk – og det var ikke alt

– Dette burde firmaet tatt tak i for lenge siden.

At dekkene har tilstrekkelig mønsterdybde er viktig for alle som ferdes på veiene. Dette handler om kjøreegenskaper og sikkerhet, i verste fall også forskjellen mellom liv og død.

Derfor er dette også noe kontrollørene til Statens vegvesen har fokus på når de har kontroller ute langs veiene.

Denne uken har det vært kontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten. Og der luket de fort ut en ekvipasje som virkelig var dårlig skodd.

– Norsk vogntog med syv dekk under minstemål ga bruksforbud og 14.000 kroner i gebyr, heter det i rapporten fra Vegvesenet.

Mye som måtte ordnes

– Det er ikke veldig vanlig å stoppe noen med så mange utslitte dekk, og i tillegg nesten blanke. Dette burde jo firmaet ha tatt tak i for lenge siden, sier Steinar Kroken i Statens vegvesen.

Dette var for øvrig ikke det eneste kontrollørene reagerte på her. Vogntoget fikk også bruksforbud på skadet sidehinder på tilhenger, da disse hadde skarpe kanter. Det måtte også fikse en del lys og skilt som markerer lengde.

Med andre ord: Her skulle mye ordnes, før sjåføren fikk kjøre videre.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Dette vogntoget kjørte forbi kontrollen, uten å stoppe. Men det ble hentet tillbake av kontrollørene. Foto: Statens vegvesen.
Dette vogntoget kjørte forbi kontrollen, uten å stoppe. Men det ble hentet tillbake av kontrollørene. Foto: Statens vegvesen.

Kjørte forbi uten å stoppe

Dette var langt fra det eneste kontrollørene kom over denne gangen. Ett utenlandsk vogntog fikk bruksforbud på grunn av bremser, det hadde luftlekkasje som påvirket luftkapasiteten som skal være tilgjengelig ved bremsing.

Servicebil måtte komme til kontrollstasjonen og ordne dette før det fikk kjøre videre.

Et utenlandsk vogntog ble for øvrig anmeldt for å ha kjørt forbi kontrollen, uten å stanse. Det ble hentet inn og tatt med tilbake for kontroll. Her viste det seg at en av sjåførene manglet førerattest. De drev to-sjåførs-drift på vogntoget, og hadde også sikret lasten for dårlig.

Her står vogntoget – etter å ha stukket av fra to kontroller

For langt overheng

Resultatet ble pålegg om døgnhvile, og så å fortsette med kun én sjåfør. Fører fikk også 8.000 kroner i forelegg for dette.

To vogntog fikk også gebyr for overlast og måtte laste om før videre kjøring, for begge gebyr på 6.700 kroner.

En lastebil hadde for langt overheng bak på bilen og fikk bruksforbud for dette.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Video: Knut sperret opp øynene – men det er kanskje ikke ulovlig