Stoppet i kontroll: – Kan være katastrofalt

Her fikk kontrollørene en ubehagelig overraskelse.

LIVSFARLIG: Lekkasje av stoffet kan medføre store skader på personell og natur, skriver Vegvesenet i sin rapport. Foto: Statens vegvesen
LIVSFARLIG: Lekkasje av stoffet kan medføre store skader på personell og natur, skriver Vegvesenet i sin rapport. Foto: Statens vegvesen

Hver dag kjører en rekke vogntog og varebiler rundt på norske veier med eksplosiver, brannfarlige gasser og annet farlig gods om bord. Da krever regelverket at disse er tydelig merket med såkalte faresedler. 

Både pakker, lastbærere og kjøretøys skal merkes med godkjente etiketter som viser tydelig hva som fraktes. Og det med god grunn: Skulle det for eksempel oppstå en situasjon som krever redningspersonell, vet de umiddelbart hva de har med å gjøre, og kan ta nødvendige forholdsregler.

– Kan være katastrofalt

Dessverre er det mange som kjører rundt uten disse merkene. Under en kontroll i Ånestad, som gikk over tre dager nylig, ble det stoppet hele fire kjøretøy som fraktet farlig gods uten å ha merket etter reglen.

«Det å transportere farlig gods uten å ha merket kjøretøyet, kan være katastrofalt for redningspersonellet ved en ulykke», skriver Vegvesenet i sin rapport. 

Slik forsøkte de å lure tollerne

MÅ MERKES: Farlig gods skal tydelig merkes. Det er det dessverre ikke alle som ser viktigheten av. Foto: Statens vegvesen
MÅ MERKES: Farlig gods skal tydelig merkes. Det er det dessverre ikke alle som ser viktigheten av. Foto: Statens vegvesen

Ett av kjøretøyene fraktet 1.400 liter med svovelsyre og 1.500 liter med annen etsende væske. 

«Lekkasje av svovelsyre kan medføre store skader på personellet og natur», skriver Vegvesenet videre i rapporten.

Se hva denne sjåføren hadde oppslått på dashbordet

Mer trøbbel

Og det var ikke det eneste som ikke var på stell med det danske vogntoget. Føreren av kjøretøyet hadde heller ikke kompetansebevis. Her ble både fører og transportør anmeldt. 

Videre viste det seg at fører ikke hadde overholdt kjøre- og hviletidsforskriften. Dermed vanket det i tillegg et gebyr både til fører og transportør. 

Totalt ble det kontrollert 113 tunge kjøretøy og tre varebiler for utvidet kontroll. Det resulterte i fem anmeldelser og 29 bruksforbud. 

Les også: Dette har blitt et stort problem på norske veier

ETIKETTER: Her er et knippe etiketter som brukes for merking av farlig gods. Foto: DSB
ETIKETTER: Her er et knippe etiketter som brukes for merking av farlig gods. Foto: DSB

Få også med deg denne: