Stenger kollektivfeltet for elbilene

Midlertidig forbud i Oslo og Akershus.

FORDEL: Mange elbileiere har benyttet muligheten til å kjøre i kollektivfeltene. Men nå forsvinner dette i Oslo og Akershus.
FORDEL: Mange elbileiere har benyttet muligheten til å kjøre i kollektivfeltene. Men nå forsvinner dette i Oslo og Akershus.

At de har fått lov til å kjøre i kollektivfeltene har vært en stor og viktig elbil-fordel i mange år. Det har imidlertid blitt strammet inn på ordningen flere ganger. 

Og nå er det klart at Statens vegvesen og Oslo kommune skal fjerne adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

I utgangspunktet er dette en midlertidig ordning og det skjer fordi Vegvesenet stenger Ring 1 mens ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen gjennomføres. 

Fra 6. mai

Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på det øvrige vegnettet, og det er behov for å legge bedre til rette for framkommeligheten for kollektivtrafikken, skriver Vegvesenet og Oslo kommune i en pressemelding.

Fra 6. mai vil det derfor ikke lenge være tillatt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Det gjelder både kommunale veier, riks- og europaveier. 

At elbiler i kollektivfeltene skaper problemer særlig for bussene, har lenge vært en utfordring. For å redusere dette, har det blant annet kommet krav til passasjerer i elbilene: 

De kan kjøre forbi på innersiden – helt lovlig

KØ: Elbilene har lenge markert seg sterkt i kollektivfeltene rundt de større byene. I mange tilfeller i så stor grad at det har gått ut over fremkommeligheten for bussene.
KØ: Elbilene har lenge markert seg sterkt i kollektivfeltene rundt de større byene. I mange tilfeller i så stor grad at det har gått ut over fremkommeligheten for bussene.

Bussene blir forsinket

– Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfelt i rushtidene når det er to eller flere i bilen. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk, i Statens vegvesen Halvard Gavelstad.

Omskiltingen på riks- og europaveier i Oslo og Akershus skjer i perioden 6.-7. mai. Omskilting på de kommunale veiene vil starte samtidig og være ferdig innen 1. juli.Skiltene gjelder fra den dagen de er satt opp.

Disse bilene har også lov til å «snike» i køen

Tid til justeringer

– Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, sier plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.

Tiltaket settes i gang en tid før selve stengingen av Ring 1 slik at det vil være tid til å gjøre eventuelle justeringer før tunnelarbeidene starter. Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og for å få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

Elbilene gikk i fella - for tredje dag på rad

Video: Denne ville neppe gjort det bra på Tinder...