Statsbudsjettet: Vil innføre årsavgift på elbilene

Øker samferdselsbudsjettet – vil også redusere bompengene.

I dag betaler ikke elbilistene årsavgift. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med i sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Scanpix
I dag betaler ikke elbilistene årsavgift. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med i sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Scanpix

Onsdag klokken 10 presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Dersom dette budsjettet vedtas, betyr det endringer for blant annet elbilistene.

Regjeringen foreslår nemlig at det skal innføres årsavgift for elbiler – og at den skal være lik avgiften for motorsykler, en avgift på 2.135 kroner i 2021.

Samtidig tror ikke lenger regjeringen på det mye omtalte 2025-målet, om at samtlige nybiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Nå ventes det i stedet at andelen nullutslippsbiler i 2025 vil være på 90 prosent. Det viser framskrivninger i budsjettforslaget som NTB har fått tilgang til.

Finansminister Jan Tore Sanner har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Scanpix
Finansminister Jan Tore Sanner har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Scanpix

Strengere hybridbil-krav

I dag er det slik at de ladbare hybridene først får maksimalt vektfradrag i engangsavgiften dersom de klarer 50 kilometer på ren strøm.

Nå vil regjeringen øke dette kravet til 75 kilometer.

Dermed vil langt færre ladbare hybrider på markedet i dag komme like gunstig gjennom avgiftssystemet – dersom budsjettet vedtas.

– Dette er interessant lesning. For det første har vel regjeringen nå skjønt det de fleste av oss har tenkt i lang tid: 2025-målet var aldri særlig realistisk. Og nå som det snakkes stadig mer om å fjerne elbil-fordelene, kan det bli spennende å se om det nye målet er noe mer oppnåelig, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

– Hva tror du skjer med elbilmarkedet framover?

– Det kommer stadig flere elektriske modeller, som gjør det lettere for folk å velge elektrisk. Men fortsatt er det veldig styrt av fritak for moms og avgifter. All erfaring vi har så langt, tilsier at uten det, vil det bli en markant brems i salget.

Rekordhøyt salg av hybridbiler – likevel øker utslippene

Regjeringen hever kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybrider, fra 50 til 75 km, for at disse bilene skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften. Det betyr at langt færre biler vil komme like gunstig gjennom avgiftssystemet. Nye RAV4 ladbar hybrid vil akkurat komme gjennom – med sine 75 kilometer på strøm.
Regjeringen hever kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybrider, fra 50 til 75 km, for at disse bilene skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften. Det betyr at langt færre biler vil komme like gunstig gjennom avgiftssystemet. Nye RAV4 ladbar hybrid vil akkurat komme gjennom – med sine 75 kilometer på strøm.

Elbilforeningen er skuffet

– Regjeringen innfører en høy trafikkforsikringsavgift for elbiler på 2.135 kroner. Det utgjør en kraftig skatteskjerpelse på 800 millioner kroner årlig for elbilistene. Dette er en overraskende avgift som norske elbilister ikke hadde regnet med, sier leder i norsk elbilforening, Christina Bu til Broom.

Hun legger til:

– Når regjeringen først ønsker å fase inn denne avgiften for elbilister, burde de lagt seg på et mye lavere nivå før de gradvis øker den til maks 50 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler.

Bu forteller også at hun er skuffet over at støtteordningen til lading i borettslag og sameier, som regjeringen har lovet i sin regjeringserklæring, ikke kommer i dette budsjettet.

– Det er helt håpløst og vil forsinke muligheten forbrukere som bor i leilighetsbygg rundt i landet har til å velge elbil, sier Bu.

De fleste kjøper ikke elbil: – Fordelene er åpenbart ikke for mange

Årsavgiften for elbilene vil utgjøre 2.135 kroner i 2021. Foto: Scanpix
Årsavgiften for elbilene vil utgjøre 2.135 kroner i 2021. Foto: Scanpix

36 milliarder til vei

I dag presenterte også regjeringen at de vil bruke om lag 80 milliarder kroner til samferdselsformål i 2021.

Samferdselsbudsjettet øker nok en gang – også med Knut Arild Hareide som minister. Foto: Scanpix
Samferdselsbudsjettet øker nok en gang – også med Knut Arild Hareide som minister. Foto: Scanpix

Dette er en økning på nær 8 prosent sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt for 2020.

For å bidra til en tryggere og bedre reisehverdag for de som kjører, sykler og går, foreslår regjeringen å bruke drøyt 36 milliarder kroner til veiformål i 2021.

– I Norge er vi avhengig av veiene våre og vi holder trykket oppe i veibyggingen. Mange store veiprosjekt er allerede satt igang. Med budsjettforslaget blir det full framdrift i disse utbyggingene over hele landet. Anleggsarbeidene vil skape flere jobber og dermed sikre at vi har flere bein å stå på, sier samferdselsminister, Knut Arild Hariede i en pressemelding.

2021 blir i følge samferdselsministeren nok et år hvor vedlikeholdsetterslepet på riksveiene skal reduseres.

Åpner opp: Nå er det lov med amerikanske skilter

Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta er ett av fem større veiprosjekter samferdselsministeren trekker frem. De andre som får høy prioritet er Rv4 Roa-Gran grense, E39 Myrmel-Lunde, E39 Lønset-Hjelset og krabbefelt på E39 Ørskogfjellet i Møre. Foto: Scanpix
Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta er ett av fem større veiprosjekter samferdselsministeren trekker frem. De andre som får høy prioritet er Rv4 Roa-Gran grense, E39 Myrmel-Lunde, E39 Lønset-Hjelset og krabbefelt på E39 Ørskogfjellet i Møre. Foto: Scanpix

1,4 milliarder til reduserte bompenger

Regjeringen vil følge opp bompengeavtalen fra 2019, og foreslår å sette av over 1,4 milliarder kroner for å redusere bompengene i flere veiprosjekter, noe som skal komme bilistene til gode.

Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene, men fylkesveier med særlig stor næringstransport er av nasjonal interesse. Derfor foreslår regjeringen også i 2021 å bruke 100 millioner kroner til tilskuddsordninga til fylkesveier som er viktige for næringstransporten.

– Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringen. Vi skaper en grønn framtid og får folk tilbake i arbeid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Innfører bompenger for elbil

Statsbudsjettet 2021

  • Regjeringen vil at trafikkforsikringsavgiften (årsavgiften) for elbiler skal være den samme som for avgiften for motorsykler.
  • Regjeringen vil øke bil- og miljøavgifter med 1,1 milliarder kroner i 2021.
  • Regjeringen regner med at 48,4 prosent av alle nye personbiler vil være nullutslippsbiler neste år.
  • Regjeringen foreslår å justere både engangsavgift og CO2-avgift med 3,5 prosent.
  • Regjeringa satser på en kraftig oppgradering av jernbanen. For første gang foreslås det å investere over 30 milliarder kroner til jernbaneformål.

Tidligere finansminister Siv Jensen kjører elbil selv, men tror ikke det passer for alle. Se hele intervjuet her: