Regjeringens forslag til statsbudsjett får hard medfart av bransjen når det kommer til avgiftene på bil. Norsk Elbilforening kaller forslaget et katastrofe.
Regjeringens forslag til statsbudsjett får hard medfart av bransjen når det kommer til avgiftene på bil. Norsk Elbilforening kaller forslaget et katastrofe.

Statsbudsjettet: Slik blir de nye bilavgiftene

Siv Jensen får knallhard kritikk fra bransjen.

Finansminister Siv Jensen la fredag fram budsjettet til den blåblå regjeringen.

Som ventet blir det noen endringer rundt bilavgiftene i forhold til det Jens Stoltenberg og co. ønsket.

Blant annet reverseres forslaget om å øke satsene for CO2-utslipp i engangsavgiften på biler. Forslaget omfatter biler som slipper ut mer enn 160 gram CO2 per kilometer, som ble foreslått økt med fem prosent, og 230 gram CO2, som ble foreslått økt med 20 prosent.

I tillegg reduseres avgiften på hestekrefter mindre enn det den avgåtte regjeringen foreslo.

LES OGSÅ: Betalte 55 kroner for mye – truet med avskilting

Billigere biler

Totalt sett vil inntektene til staten forbli de samme som i budsjettet til Stoltenberg II-regjeringen.

Noe av målsettingen med budsjettetforslaget til Siv Jensen er imidlertid at familiebiler ikke skal bli dyrere. De blåblå mener nemlig at satsene i engangsavgiften allerede er høye, og at en ytterligere økning vil føre til at store familiebiler blir enda dyrere.

Men likevel er det ikke noen stor jubelstemning i bransjen.

Grunnen til det er at en i praksis i mindre grad premierer lave CO2-utslipp – og at vanlige biler blir dyrere.

– Litt merkelig

Redaksjonssjef i Broom, Vegard Møller Johnsen, uttaler at han tror mange blir skuffet over det nye budsjettforslaget når det gjelder bilavgiftene.

– Det var nok et håp blant folk flest om at avgiftene skulle bli enda lavere. Det vi har fått nå, er egentlig mer en justering av dagens prisnivå. I tillegg er det litt merkelig at det ikke jobbes mer i retning av å premiere biler med lavt CO2-utslipp. Det har jo vært et fokus lenge. Når også biler som har høy effekt slipper "billig" unna, blir det litt motsatt effekt av det som gavner miljøet.

– Jeg trenger en skikkelig pickup i jobben

Usikkerhet

Han tror videre en del vil synes det nye budsjettet bidrar til enda større forvirring og usikkerhet rundt hva som egentlig kommer til å bli fokus videre, med tanke på miljøpolitikken og avgiftsnivået rundt bil.

– Når forbrukerne opplever at prinsippene bak prisstrukturen på bil endres fra år til år, blir det ytterligere usikkerhet rundt hva som er fornuftige biler å kjøpe.

Ombygging av varebil: Her er det mye penger å spare

– En katastrofe

Norsk Elbilforening mener den nye Høyre-Frp-regjeringen kommer med elendige elbilnyheter i sitt første statsbudsjett.

Regjeringen kutter tilskuddet til miljøvennlig transport, gjennom Transnova-prosjektet, til 49,9 millioner kroner.

Dette er nesten 20 millioner mindre enn idet første forslaget, som var 69,6 millioner kroner. I praksis betyr 2014-budsjettet en halvering av årets Transnova-midler (87,2 millioner kroner).

– Dette er mildt sagt katastrofe, mener generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

– Går i motsatt retning

Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, er ikke fornøyd med Siv Jensens budsjettforslag.

– Endringene som Solberg-regjeringen foreslår går i motsatt retning av det som fram til nå har vært staket ut som kursen videre, forteller han til nettstedet Bilnytt.no.

NAF er heller ikke fornøyd med at vanlige biler blir dyrere.

– Hvilke bilselgere har det lettest?

Lite fremtidsrettet

Informasjonssjef i Volkswagen, Anita Svanes, uttaler til e24.no at også hun er skuffet.

Svanes mener at forslaget er lite fremtidsrettet – og at det burde vært tatt større grep for å gjøre bilparken mer miljøvennlig.

– Skal man redusere CO2-utslippene innen 2020, er man avhengig av at avgiftssystemet endres, sier hun til e24.

Lavere omregistrering

Som ventet ønsker Siv Jensen og co. å redusere omregistreringsavgiften på bil, og vil her videreføre Stoltenberg II-regjeringens eget forslag. I snitt vil denne avgiften bli 12,5 prosent lavere enn i dag.

Det ligger også inne i budsjettet en økning i vrakpanten på 500 kroner. Målet er å fortsette fornyelsen av den norske bilparken.

Hva mener DU om statsbudsjettet? Bruk kommentarfeltet under:

LES OGSÅ: "Har du sett vad bilar koster i det där idiotlandet?"