Elbilen taper på mange fronter i forslaget til statsbudsjett - også bomringpasseringene blir dyrere. Foto: NTB Scanpix
Elbilen taper på mange fronter i forslaget til statsbudsjett - også bomringpasseringene blir dyrere. Foto: NTB Scanpix

Statsbudsjettet kan spare deg for 68 kroner hvis du har dieselbil

Det meste blir dyrere nå.

Det er alltid stor spenning når det nærmer seg offentliggjøring av statsbudsjettet. I år var spenningen ekstra stor blant elbilkjøpere, fordi det var ventet at momsfritaket ville bli fjernet for elbiler som koster mer enn 500.000 kroner.

Nå er spenningen utløst, og regjeringen foreslår ikke bare momsinnføringen som var varslet på forhånd, men har plusset på flere andre avgiftsøkninger for bil.

– Elbil fremstår som den den store taperen, fastslår forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Det kom neppe som noen overraskelse at regjeringen nå går inn for å fjerne momsfritaket på elbiler over 500.000 kroner, men i forslaget til statsbudsjett er det flere andre avgiftsøkninger som vil gjøre det mye dyrere å kjøpe elbil og andre typer personbiler enn i dag, legger hun til.

– Elbil fremstår som den store taperen i forslaget til Statsbudsjett, fastslår forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Foto: DNB
– Elbil fremstår som den store taperen i forslaget til Statsbudsjett, fastslår forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Foto: DNB

50.000 dyrere

– Fjerning av momsfritaket var vel ventet?

– Ja, momsfritaket ønsket de egentlig å fjerne allerede i fjor, så det lå i kortene at den ville komme nå. Kjøper du en elbil til 600.000 kroner, blir den nå altså 25.000 kroner dyrere med regjeringens forslag. Og kjøper du en elbil som koster 700.000 kroner, blir den 50.000 kroner dyrere, fastslår Sandmæl.

Elbil eller bensinbil - forskjellen er fort 20.000 i året

Nå også engangsavgift

Forbrukerøkonomen er mer overrasket over alle de andre avgiftsøkningene som foreslås i Statsbudsjettet, som for eksempel innføringen av en ny vektkomponent i engangsavgiften for personbiler.

– I praksis vil dette bety en engangsavgift på om lag 17.500 kroner for en elbil med gjennomsnittlig vekt på rundt 1.900 kilo, mens tyngre biler enn dette vil få enda høyere avgift. For en lettere elbil på 1.100 kilo, vil avgiftsøkningen bli på 7.500 kroner, og det samme gjelder for vanlige personbiler, sier hun videre.

Den nye vektavgiften beregnes med kr. 12,50 per kilo, over 500 kilo.

I forslaget til statsbudsjett blir det også foreslått full omregistreringsavgift på elbiler på linje med vanlige personbiler.

Den eneste lille 'oppmuntringen' i forslaget til statsbudsjett er en (beskjeden) reduksjon av dieselavgiften. Foto: iStock
Den eneste lille "oppmuntringen" i forslaget til statsbudsjett er en (beskjeden) reduksjon av dieselavgiften. Foto: iStock

Økt CO2-avgift

– Har du en bil på over 1,2 tonn, blir denne avgiften på nesten 7.000 kr, sier Silje Sandmæl.

Og det stopper ikke der. Bompengefordelen blir også redusert. Regjeringen ønsker i tillegg å fjerne vektfradraget på ladbare hybridbiler, og det foreslås dessuten å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler.

Regjeringen vil likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 prosent.

Spare penger? Da er det en biltype som skiller seg ut

Årsbesparelse: 68 kroner

– Er det bare negative nyheter i budsjettforslaget?

– Nei, et lite lyspunkt er det jo at drivstoffavgiften reduseres fra 1,76 kroner til 0,36 kroner per liter. Men samtidig vil de øke CO2-avgiften fra 766 til 952 kroner per tonn CO2 i 2023. Dieselavgiftene kuttes med 80 prosent, men dette vil komme spesielt anleggsarbeiderne til gode, mens vanlige bilister vil få noe reduserte utgifter.

– Reduksjonen i veibruksavgift på diesel, og økningen i CO2-avgift, utgjør en samlet lettelse på 15 øre per liter drivstoff inkludert moms ved pumpa. Gitt en kjørelengde på 11.300 kilometer årlig – Statistisk Sentralbyrås gjennomsnittstall - og forbruk 0,4 liter per mil, blir avgiftsbesparelsen for ett år 68 kroner, slutter Silje Sandmæl.

Derfor er det så viktig å sjekke dette nå

Video: Live fra premieren, her debuterer Polestar 3