Dette vi forslaget til statsbudsjett bety for bilholdet ditt framover. 
Dette vi forslaget til statsbudsjett bety for bilholdet ditt framover. 

Statsbudsjettet 2017: Nå blir det dyrere å bruke bilen

Men billigere å kjøpe den.

I formiddag kunne finansminister Siv Jensen endelig vise oss forslaget til statsbudsjett for 2017. Her legges det opp til flere endringer rundt bilholdet.

Likevel er det ikke like store endringer rundt avgiftene på diesel og bensin som en del hadde håpet på.

– Jeg tror nok dette budsjettet til en viss grad bærer preg av at det er nytt stortingsvalg neste år. Her har Frp og Høyre fått bestemme en del, og de store grepene rundt drivstoffavgiftene har en valgt å styre unna, tror Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Fornuftig

Det finnes nemlig de som mener at 15 øre ekstra på bensin og 35 øre ekstra på diesel, er alt for lite til å ha noen form for effekt på folks bruksmønster når det kommer til bilkjøring.

– Personlig synes jeg egentlig at det er greit å ikke overdrive dette. Vi må huske på at folk flest ikke kjører bil fordi det er morsomt, men fordi det er helt nødvendig. Det ville blitt feil for veldig mange rundt om i distrikts-Norge om prisene på drivstoff plutselig skulle skutt i været, fortsetter Broom-Benny.

Halvparten vil ikke kjøpe diesel eller bensin igjen

Lavere årsavgift

Regjeringen foreslår ellers at omleggingen av avgifter på bil skal fortsette. Det vil si at avgiftene knyttet til utslipp skjerpes, mens de reduseres for vekt og fases helt ut når det kommer til effekt i 2017.

Årsavgiften skal senkes med samlet 10 prosent. I dag er årsavgiften 3.135 kroner på biler under 7,5 tonn. Har du dieselbil uten partikkelfilter er prisen 3.655 kroner.

Denne blir 50.000 kroner billigere

Fortsatt fritak for elbiler

Regjeringen har også valgt å fortsette fritak i engangsavgift på elbiler ut 2017, men det påpekes at dette kan tas opp til vurdering på nytt når effektavgiften er fjernet.

Momsfritaket for elbiler vil gjelde fram til 2020.

I tillegg legges det opp til at elbilene skal betale halv pris på ferger og bomveier.

Hvorvidt det skal være gratis å parkere og kreve bompenger er imidlertid opp til lokale myndigheter.

Merverdifritaket for brensevellebiler (hydrogenbiler) videreføres til 2025, eller når det er solgt 50.000 biler.

Engangsavgiften i 2017

Totalt sett innebærer Regjeringengs budsjettforslag at bilavgiftene senkes. Det skjer ved å fjerne effektavgiften, altså avgiften på hestekrefter, og øke avgiften på CO2 og NOx.

CO2-avgiften økes ved at knekkpunktene for CO2 fra nå av blir på 40 gram og 85 gram CO2. Bilene med de to høyeste knekkpunktene økes med henholdsvis 8 prosent og 25 prosent.

NOx: Satsene for NOx-utslipp økes med samlet 20 prosent.

Venstre har vært helt tydelige på at en burde hatt større økning i utgiftene tilknyttet bruk av bil, og mener avgiftsøkningen på bensin og diesel er alt for lav.

Nå stuper dieselsalget