Statens vegvesen slo til: 67 (!) sjåfører fikk kjøreforbud

Nedslående resultater etter storkontroll.

190 tunge kjøretøyer ble kontrollert over tre dager. Og det ga resultater! Nærmere bestemt 13 anmeldelser, 67 kjøreforbud og 28 trafikkgebyrer. Her handlet det blant annet om ulovlig transport av farlig godt (det store bildet) og dårlige bremser (innfelt). Foto: Statens vegvesen.
190 tunge kjøretøyer ble kontrollert over tre dager. Og det ga resultater! Nærmere bestemt 13 anmeldelser, 67 kjøreforbud og 28 trafikkgebyrer. Her handlet det blant annet om ulovlig transport av farlig godt (det store bildet) og dårlige bremser (innfelt). Foto: Statens vegvesen.

Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet utfører Statens vegvesen kontroller langs veiene for å redusere ulykker.

Her er det blant annet særlig fokus på tunge kjøretøyer. Det handler om teknisk kontroll av kjøretøyer, lastesikring og dekk. Men også om sjåførene har alt på stell i forhold til papirer og kjøre/hviletid.

Nå har Statens vegvesen Utekontroll Hedmark akkurat hatt en storkontroll over tre dager.

67 kjøreforbud

I løpet av denne perioden har de gjennomført teknisk kontroll av 190 tunge kjøretøyer på Husum kontrollstasjon ved Løten i Hedmark. Og det ga ganske nedslående resultater.

16,7 tonn med steinfliser, uten lastesikring. Foto: Statens vegvesen.
16,7 tonn med steinfliser, uten lastesikring. Foto: Statens vegvesen.

Når resultatene er oppsummert viser de blant annet i 13 anmeldelser, 67 kjøreforbud og 28 trafikkgebyrer.

– De 67 kjøreforbudene kom som følge av blant annet dårlig lastsikring, dårlige bremser, manglende sikt og overlast. De mest alvorlige tilfellene førte til anmeldelse, forteller Geir Thomas Finstad, som er fagleder i Utekontroll Hedmark faggruppe.

Varslet om kontroll: Det burde han ikke gjort...

Kontrollen i tall:

– Antall kontrollerte tunge kjøretøy: 190 – 94 med mangler(49%)

– Antall anmeldelser: 13

– Bruksforbud: 67 (35%)

– Bremsekontrollerte: 37 – 15 med mangler (40%) 2 bruksforbud

– Trafikkgebyrer: 28

Se hva Statens vegvesen stoppet på Svinesund