Anne Marit Bjørnflaten (Ap) ivrer for å la bilen stå, og bussen gå desto mer. Bjørnflaten er nestleder i transport  og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og også leder for den rødgrønne storfraksjonen i denne komiteen. (Foto: Arkiv / ANB)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap) ivrer for å la bilen stå, og bussen gå desto mer. Bjørnflaten er nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og også leder for den rødgrønne storfraksjonen i denne komiteen. (Foto: Arkiv / ANB)

Staten skal presse deg til å la bilen stå

Vil tvinge deg til å ta buss eller tog.

Nestleder Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget jubler overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) når hun ser de siste SSB-tallene for kollektivtransporten her til lands, skriver siste.no

Det var nemlig 10 millioner flere passasjerer som reiste kollektivt i fjor sammenlignet med året før, og økningen kommer spesielt på bussene i byene.

Vil belønne mer

Men Bjørnflaten og de rødgrønne ønsker å få enda flere over på buss, trikk, T-bane og tog.

– I år bruker vi over 300 millioner kroner på belønningsordningen for de større byene som iverksetter trafikkreduserende tiltak. Det kan være køprising eller andre restriktive tiltak for bruk av bil. Målet er at vi skal doble midlene til belønningsordningen i løpet av fireårsperioden, til 600 millioner kroner, sier Bjørnflaten til ANB.

Miljø og sikkerhet

Belønningsordningen, som ble innført i 2004, har som hovedformål å få storbyene til å innføre nødvendige, om enn ikke alltid like populære, tiltak for å få ned bilbruken og få folk til å benytte seg mer av kollektivtransport.

– Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene. Det er en av grunnene til at vi må få flere til å reise kollektivt. Det er bra for miljøet, og det vil også medføre færre trafikkulykker, sier Bjørnflaten.

Ikke alle får

Men om målet er en dobling i perioden, så er det ikke alle som får benytte seg av belønningsordningen foreløpig.

205 millioner kroner av årets totalramme på 333 millioner er bundet opp i fireårige avtaler inngått i fjor med Trondheimsområdet, Kristiansandsområdet og Buskerudbyen.

Ytterligere fem byer søkte om fireårig avtale i år, noe som ville kostet 351 millioner kroner, men det var altså bare 128 millioner kroner å fordele.

Kan få avtale

Ifølge Samferdselsdepartementet er det ingen av disse byene som tilfredsstiller kravene fullt ut, men varsler at Bergen og Tromsø kan få en fireårig avtale fra neste år, blant annet etter innføring av køprising.

– Innenfor tilgjengelige midler har vi prioritert byområder som ønsker å prøve ut restriktive tiltak, og der behovet for redusert biltrafikk er størst, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa under årets tildeling av belønningsmidlene.

Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for kollektivtransporten, og som søker fra belønningsordningen på vegne av byene.

Mer bil og motorstoff fra siste.no finner du her: