Stadig flere kjøper dette til bilen sin

Sanntids-video kan bevise hvem som har skyld i trafikkuhell.

Et moderne dashcam-kamera trenger lite plass og er tilsvarende lite synlig. Dette kameraet har også bakovervendt linse. Foto: Frank Williksen
Et moderne dashcam-kamera trenger lite plass og er tilsvarende lite synlig. Dette kameraet har også bakovervendt linse. Foto: Frank Williksen

De siste årene har det dukket opp flere og flere tilbud om små og effektive videokameraer for montering på dashbordet eller på frontruten i bilen. Dashcam, som de kalles, kan gi avgjørende bevis for hvem som faktisk har skyld i trafikkuhell.

Kanskje husker du ringeriksmannen vi i Broom skrev om i fjor? Han hadde dashcam i bilen, og dette sparte ham for over 10.000 kroner i ekstra utgifter. Årsak: En møtende bil kom over i hans kjørefelt og knuste det venstre sidespeilet.

Med videoopptak av både bilnummer og selve hendelsen, havnet regningen for reparasjonen hos rett adressat!

På store markeder som Storbritannia er dashcam et veldig hot produkt, og her ble det i fjor solgt rundt en million slike kameraer. Dette tallet er det ventet blir doblet i år – «alle» skal ha dashcam. Også i Russland er dashcam et svært populært produkt, men årsakene er nok forskjellige på disse markedene.

Kraftig salgsøkning

– Nå tar salget av i Norge også, og kjeder som Elkjøp og andre opplever en salgsboom på slike produkter, sier Robert Ingebretsen fra Nextbase UK, som er en stor leverandør av dashcam-kameraer.

– Det er spesielt det siste året utviklingen har skutt fart, og bare i løpet av første kvartal i år hadde vi solgt like mange kameraer som hele fjoråret.

At det har tatt litt mer tid å innarbeide riktige holdninger rundt dette her enn i Storbritannia, kan ha noe med kultur å gjøre, og i hvilken grad man føler seg truet av noe rundt seg.

– Det siste halvannet året har dette endret seg dramatisk, og det er dette vi nå ser i de kraftig voksende salgstallene, sier Ingebretsen, som understreker at i Vest-Europa brukes dashcam hovedsakelig som et dokumentasjonsverktøy.

Økt trafikksikerhet

– I mange situasjoner er det viktig å kunne dokumentere et hendelsesforløp overfor politi eller forsikringsselskap. Vi har sett flere eksempler på at politiet aktivt bruker dashcam-opptak i trafikksaker. Som bilfører opplever man mange faktorer som er utenfor egen kontroll, og da er det godt å kunne bevise hva som faktisk skjedde.

– Hva mener du er den viktigste følgen av dashcam-bruk?

– Det har betydning for økt trafikksikkerhet gjennom en preventiv effekt. Og jo flere om bruker dashcam, jo større blir også virkningen. Så fort du vet at det kan være aktive kameraer rundt deg, vil dette påvirke de beslutningene du tar bak rattet. For eksempel kan det avgjøre om du faktisk skal ta den litt risikable forbikjøringen – eller la det være.

På denne måten virker dashcam veldig godt på den aller styggeste atferden i trafikken, som gjerne er de verste forbikjøringene.

Kan spare deg for store problemer

Passivt produkt

– Men kan ikke det å bruke et slikt kamera mens man kjører også gjøre deg til en mindre sikker bilfører?

– Dette er en misforståelse vi jobber hardt med å få bort. Forskjellige instanser i Norge har uttrykt skepsis med den begrunnelsen at aktive produkter forstyrrer føreren.

– Det de ikke ser ut til å ha fått med seg, er at dette er et passivt produkt. Et godt dashcam-kamera henger under eller litt bak speilet, og er lite synlig. Det skal ikke betjenes underveis, men starter opptak når motoren startes. Deretter tar det opp fortløpende sekvenser på 3 minutter som lagres på minnekortet.

– Det ser ut til at mange 'glemmer' at dette er et passivt produkt som ikke trenger manuell betjening, sier Robert Ingebretsen i Nextbase UK. (Foto: Frank Williksen)
– Det ser ut til at mange "glemmer" at dette er et passivt produkt som ikke trenger manuell betjening, sier Robert Ingebretsen i Nextbase UK. (Foto: Frank Williksen)

Dokumentasjon

– Hvis noe skjer, vil bevegelsessensoren reagere, og gir beskjed om at «dette opptaket skal tas vare på». Samtidig lagres også sekvensen før og sekvensen etter, slik at man har et komplett hendelsesforløp, og dermed har man en dokumentasjon som kan vise seg veldig verdifull, sier Ingebretsen videre.

Ett unntak er det likevel når det gjelder betjeningen av dashcam-kameraet, forteller han:

– Dersom bilfører ser andre hendelser, som ikke berører egen bil og egen trafikksituasjon, kan man trykke på en knapp for å ta vare på dokumentasjon om dette.

UP-sjefen: Nyttig når det brukes riktig

– Hvordan har disse produktene blitt mottatt av politi og forsikringsbransje?

– Det spørs litt hvem man spør, men spør man noen i politi-ledelsen, vil sikkert svaret kunne være at politiarbeid er for politiet. Det er vi absolutt enige i – man skal selvsagt ikke leke politi selv. I praksis ser vi at politiet ikke sjelden spør etter – og bruker – dashcamopptak når dette kan gi nødvendig dokumentasjon i en sak. På den måten kan dette være et godt tilskudd til politiets arbeid, sier Robert Ingebretsen.

Broom sendte spørsmålet videre til UP-sjef Runar Karlsen. Slik svarer han:

– Vi har fri bevisførsel i Norge. Dashcam-opptak er ikke ulovlig, og kan ha verdi som bevis. I gitte situasjoner kan dette være med på å belyse saker, og på den måten er dette en positiv type utstyr.

– Brukt riktig, ved vanlig kjøring, kan dette være nyttig for både politi og forsikring. Man må bare ikke falle for fristelsen til å ville leke politi, da blir det helt feil, sier UP-sjefen til Broom.

Kameraet i frontruten sparte Terje for 11.000 kroner

Opptil 25-30 prosent rabatt

– Hos forsikringsselskapene har mottakelsen vært noe mer lunken, forteller Robert Ingebretsen.

– Vi har ikke vært i dialog med alle, men det vi har opplevd hittil er at vi ikke har nådd helt frem. Vi ønsker jo at produkter som dette burde gi en viss rabatt på forsikringspremien, men dette har vi ikke fått noe gehør for.

Dette er helt forskjellig i Storbritannia, der forsikringsselskapene helt fra starten av ga premierabatt på 5 – 10 prosent, noe som i dag i enkelte selskaper er helt oppe i 25 – 30 prosent rabatt.

– Selv om forholdene i Storbritannia og Norge ikke er helt sammenlignbare, synes vi forsikringsbransjen burde gjøre noe med dette. I mange tilfeller kan for eksempel dashcam-opptak hindre skylddeling i tvilstilfeller.

Full HD fra 1.300 kroner

– Ikke minst er dette nyttig utstyr i store lastebiler. Tungbil-sjåfører kommer av og til opp i situasjoner der de kan ende opp med å ta skyld for noe de faktisk var uskyldig i, sier Ingebretsen, som også bekrefter at Datatilsynet har gitt grønt lys for dashcam-bruk.

– Hva koster slikt utstyr?

– Full HD starter rundt 1.300 kroner, og det dyreste vi har koster ca. 2.500. Da kan man få med stemmestyring, sier han, og legger til at kameraet i tillegg kan utstyres med en tilleggslinse som filmer også gjennom bakruten:

– Dersom noen da rygger på bilen din, blir hele hendelsesforløpet dokumentert. Dette gjelder også om motoren ikke er i gang – bevegelsessensoren starter opptaket automatisk.

Markedet vokser voldsomt

– Hva er viktig å vurdere ved kjøp av dashcam?

– Bildekvaliteten er veldig viktig, så den bør man ikke kompromisse med. Ellers er det viktig at kameraet er passivt, funksjonelt og lite synlig. Det er heller ikke noe problem å skjule strømkabelen til 12 Volt-uttaket.

– Hvor stort er det norske dashcam-markedet?

– Det er vanskelig å si nøyaktig, siden det er veldig opp og ned med rapportering og troverdig statistikk. Dessuten vokser dette markedet voldsomt, og det er ikke tvil om at dette blir et viktig ettermarkedsprodukt. I fjor anslår jeg at det ble solgt 15.000 – 20.000 enheter i Norge. I år forventer jeg et salg i området 40.000 – 45.000 enheter. Og da tar jeg ikke hardt i, slutter Robert Ingebretsen.

Påsto ulykken skjedde i moderat fart - så dukket det opp en video

Se video: Dette er kjempesmart utstyr å ha