Stadig flere elbiler på norske veier – det gir også et problem

Nå øker antall biler per hurtiglader.

Christina Bu i Norsk elbilforening er glad for flere hurtigladere, men mener at utbyggingstakten må opp. Foto: Norsk elbilforening.
Christina Bu i Norsk elbilforening er glad for flere hurtigladere, men mener at utbyggingstakten må opp. Foto: Norsk elbilforening. Foto: Copyright Einar Aslaksen photography

I fjor satte vi ny rekord for salg av elbiler i Norge. Da ble det nemlig solgt og registrert 113.715 elektriske biler. Det gir en markedsandel på 64,5 prosent.

I år er det ventet at andelen vil krype ytterligere oppover. Og fra 2025 er målsetningen at det kun skal selges nullutslipps-personbiler i Norge.

Det elektriske skiftet går fort. Men det skaper også utfordringer. For nå henger utbyggingen av ladeinfrastrukuren etter.

Antall biler per lader øker

I fjor ble det bygget 853 nye hurtigladere i Norge, viser tall fra ladestasjonsbasen Nobil. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Totalt er det nå 4.133 hurtigladere i Norge.

Til sammenlignet ble det i 2020 bygd 917 nye hurtigladere i Norge. Utbyggingen i 2020 ga en økning på 39 prosent sammenlignet med 2019.

– Det bygges fortsatt ut mange ladere, og det er bra. Men i år er første gang på lenge at antall elbiler per lader øker. Det gir grunn til bekymring, sier Christina Bu som er generalsekretær i Elbilforeningen.

Elbilene passerte magisk grense – en måned før jul

Antall hurtigladere, og elbiler per hurtiglader i Norge. Kilde: Nobil og OFV.no. Grafikk: Norsk elbilforening.
Antall hurtigladere, og elbiler per hurtiglader i Norge. Kilde: Nobil og OFV.no. Grafikk: Norsk elbilforening.

– Snu trenden

Skal vi nå Stortingets mål om kun elbiler i nybilsalget i 2025, har Bu en klar oppfordring til ladebransjen og myndighetene:

– Ta grep og snu trenden! Elbilsalget er rekordhøyt. Med stadig flere elbilister på veiene trengs en skikkelig ladesatsing, fastslår hun i en pressemelding.

Nye avgifter – men noen ladbare hybrider blir ikke dyrere

Antallet hurtigladere per fylke varierer mye. Det er kanskje ikke så overraskende av Viken er klart størst her. Kilde: Nobil. Grafikk: Norsk elbilforening.
Antallet hurtigladere per fylke varierer mye. Det er kanskje ikke så overraskende av Viken er klart størst her. Kilde: Nobil. Grafikk: Norsk elbilforening.

Bekymret for ferietrafikken

Ifølge tall fra Elbilisten 2021, Elbilforeningens egen undersøkelse blant elbilister, opplevde mange ladekø i fjor. Nær halvparten (47 prosent) av de spurte svarer at de opplevde ladekø alltid, ofte eller av og til.

Bu er spesielt bekymret for ferietrafikken.

– Vi vet at mange elbilister vil feriere i Norge til sommeren. Ferierende familier nyter gjerne en is i varmen mens bilen står til lading. Det vil alltid være noe kø på utfartsdager, men lange køer gir uholdbart mye ventetid. Vi må unngå at feriestemningen blir ødelagt i ladekø med utålmodige barn i baksetet.

LES MER: I fjor gikk elbilene fordi dieselbilene i Oslo

Video: Salget går så det suser – men noen må vente lenge på bil