Det er nesten uten unntak rimeligere å kjøre på strøm, enn bensin og diesel. Men dette er bare en del av hva det koster å drifte en nybil. Foto: Cirkle K.
Det er nesten uten unntak rimeligere å kjøre på strøm, enn bensin og diesel. Men dette er bare en del av hva det koster å drifte en nybil. Foto: Cirkle K.

Spare penger? Da er det én biltype som skiller seg ut

Noen forskjeller er kanskje mindre enn du tror.

Å kjøpe bil er en stor investering for de fleste av oss. Samtidig koster det også penger å eie og bruke bilen. Og her er det klare forskjeller mellom de ulike biltypene.

Hvert år lager Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning» hvor de presenterer oversikter over de faktiske kostnadene for ulike drivlinjer, nybilpriser og kjørelengder.

Nå er årets utgave klar. Elbiler og ladbare bensinhybrider er med for andre gang, og det er fortsatt elbilen som gir de laveste kostnadene.

OFV tar for seg nye personbiler i fem forskjellige prisnivåer, der blant annet verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader vises.

I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Elbilen er 19.000 kroner billigere

For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster henholdsvis 300.000, 424.000, 636.000, 848.000 og 1.060.000 kroner.

Beregningene viser at kostnadene per år for en elbil til 424.000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde per år, beløper seg til 79.559 kroner.

Kostnadene for tilsvarende bensinbil, beløper seg til 98.441 kroner – altså 19.000 kroner mer i året, eller drøyt 1.500 kroner mer per måned.

Her er en norsk bensinstasjon først i verden

Hva slags biltype du velger, kan ha mye å si for hvor mye det koster å eie bilen.
Hva slags biltype du velger, kan ha mye å si for hvor mye det koster å eie bilen.

Dyrere biler

Mange vil kanskje også bli overrasket over at en ladbar bensinhybridbil har nesten like store kostnader per år som en ren bensinbil. Det er en årlig besparelse på «bare» 5.485 kroner, eller ca. 450 kroner pr. måned.

Kostnadene for en dieselbil til samme pris og med samme årlige kjørelengde, utgjør 97.000 kroner per år.

Går man opp et hakk i pris og ser på kostnadene for nye biler til 636.000 kroner, og med samme kjørelengde, er kostnadene fortsatt lavest for elbil, med drøyt 109.000 kroner per år.

Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med mellom henholdsvis ca. 124.000, 130.000 og 133.000 kroner årlig.

Denne elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Verditap utgjør en betydelig andel av bilholdskostnadene. Også på dette området kan det være betydelige forskjeller mellom de ulike biltypene.
Verditap utgjør en betydelig andel av bilholdskostnadene. Også på dette området kan det være betydelige forskjeller mellom de ulike biltypene.

Verditap er over halvparten av kostnadene

Verditapet er fremdeles den klart største kostnaden ved bilholdet. Mens det i eksemplene for bensin- og dieselbiler er registrert en uendret eller noe lavere restverdi, er det for elektriske biler notert en uendret eller høyere restverdi sammenlignet med fjorårets utgave.

For ladbare hybridbiler er restverdien for de to høyeste priseksemplene tilsvarende noe lavere. Høyere restverdi betyr lavere avskrivningsbeløp og dermed lavere kostnader. Avskrivningene i eksemplene er teoretisk beregnet som en jevn årlig kostnad. Størrelsen på verditapet målt i kroner øker med høyere nybilpris i alle eksemplene.

– For noen av våre eksempler ser vi at over halvparten av kostnadene er referert verditap. De færreste kan spå treffsikkert om morgendagens kostnadsutvikling. Og i år som i fjor er situasjonen preget av noe usikkerhet. Totalt sett ser vi at kostnadene ved bilhold har gått noe opp i de fleste tilfellene vi har regnet på, sier markedssjef Jan Petter Røssevold, i en pressemelding.

Én ting kan gjøre at prisen på brukte dieselbiler vil øke

Video: Nå er de ladbare hybridene under kraftig press