Spår at halvparten av bilbutikkene blir borte

Det er usikre tider i bilbransjen.

Så mange som halvparten av bilforhandlerne kan være forsvunnet innen 2025.
Så mange som halvparten av bilforhandlerne kan være forsvunnet innen 2025.

Verden er i endring, slik den alltid har vært. Nå kanskje enda raskere enn tidligere. Ett eksempel er måten vi handler på.

Enten det er klær, dagligvarer, kosmetikk eller bøker, så tar netthandelen over en stadig større andel av det vi tidligere kjøpte i butikker.

Enkelt, lettvint og greit – og vi får varene våre levert rett på døra, uten at vi så mye som behøver å ta av oss tøflene.

Også når det gjelder måten vi både kjøper og drifter bil på er det store endringer. Det viser en ny, stor undersøkelse fra konsulentselskapet KPMG.

Krever omstilling

De har for 20. gang gjennomført intervjuer av mer enn 1.000 topp- og mellomledere i bilindustrien, samt nær 2.000 kunder. Det gir et overblikk over de store endringene bilindustrien står overfor. Undersøkelsen viser en trend om at mellom 30 og 50 prosent av dagens bilforhandlere vil forsvinne, allerede innen 2025.

– Mekanismene for bilhold er i endring, og alternativene vil være mange. Hvor bilene vil kjøpes og eies forandres, også måten de distribueres og brukes. Digitalisering og sammenkobling løftes frem som den mest dominerende trenden i bilbransjen i 2019, og bildelingstjenester vokser frem som et stadig mer attraktivt alternativ, sier partner John Thomas Sørhaug.

Han leder KPMGs bransjesatsning mot transport- og bilindustrien.

Dermed risikerer forhandlerne å stå igjen med service, vedlikehold og bruktbilsalg, så fremt de ikke omstiller seg og griper mulighetene som ligger i teknologisk nyvinning og digitalisering, understreker rapporten.

Denne hybrid-SUVen skal mange kjøpe i år

Kunder tjener – forhandlere taper

– Men også her har det vært store endringer på bare noen få år. Det sier Benny Christensen, som er bilekspert i Broom.

Han har selv mange år bak seg i bilbransjen og har sett endringene på nært hold allerede.

– Bilene får lengre og lengre serviceintervaller. De får også stadig bedre kvalitet og går mindre i stykker. Samtidig som vi har gode garantier på biler i Norge. Noe du og jeg som forbrukere tjener på, men som forhandlere og importører taper på. Noen må jo ta regningen, utdyper Benny.

– Et annet moment som trolig vil gjøre seg sterkt gjeldende i løpet av kort tid, er dette med en stadig økende andel elbiler. Disse har vesentlig lavere service- og vedlikeholdsbehov enn fossilbiler. De har rett og slett færre bevegelige deler som kan slites og som må byttes. Noen eksempler på dette er turbo, registerkjede eller reim, samt innsprøytingsdeler som dyser og drivstoffpumper, for bare å nevne noen få ting. Dette vil, på litt sikt, gi en overkapasitet på mange verksteder, mener Benny.

2019 så langt – svakeste bilsalg på 10 år:

Tror på Toyota, BMW og Tesla

– Dette er vil helt klart gå ut over fortjenesten til forhandlerne. Det er nettopp på verkstedtjenester og delesalg det aller, aller meste av fortjenesten hos svært mange bilforhandlere ligger. Salg av nye og brukte biler tjener mange skremmende lite på. Så dette er dramatisk for bransjen, avslutter Benny.

Norge er et annerledesland hva elbiler angår, og det kan ta tid for bilmarkedene i resten av verden å komme etter hva andel av det samlede bilsalget vil angå. 30 prosent av de spurte i undersøkelsen fra KPMG tror imidlertid at batteridrevne biler vil utgjøre «den største andelen biler på veiene» innen 2040.

– Riktignok sier bare 12 prosent av sluttbrukerne internasjonalt at de vil velge en elbil som sin neste bil. Dette er hovedsakelig et spørsmål om pris, sier Sørhaug i KPMG.

Blant bilprodusentene utpekes Toyota til merket lederne i bilindustrien selv mener er best posisjonert for å lykkes i fremtiden, etterfulgt av BMW og Tesla.

Les også: Dette tror bil-bransjen du kommer til å kjøpe i år

Video: Her tester vi Tesla Model 3