Elbilene har til nå kunnet kjøre gratis gjennom bomstasjonene i Oslo. Men fra 1. juni må også de betale. Foto: Scanpix.
Elbilene har til nå kunnet kjøre gratis gjennom bomstasjonene i Oslo. Men fra 1. juni må også de betale. Foto: Scanpix.

Snart må elbilene betale også i Oslo

Her kommer de nye bomstasjonene.

Oslo fikk sin første bomring i 1990. Dette var Norges- og Europas andre bomring, bare Bergen var tidligere ute enn hovedstaden vår.

Nå er det klart for en kraftig utbygging av dette systemet.

Fra 1. juni blir bompengeinnkrevingen fordelt på tre bomringer. Og i den forbindelse blir det også nye tider for elbilene. Til nå har de kunnet kjøre gratis gjennom bomringen i Oslo. Men nå må også de betale.

Det nye bomringsystemet består av disse tre delene:

Tre ulike bomringer

INDRE RING:

Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger. Her er det totalt snakk om 38 bomstasjoner.

OSLORINGEN:

I dagens eksisterende bomring i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det man betaler for én passering i dag. Totalt sett er det her 22 bomstasjoner.

BYGRENSEN:

Nye bomstasjoner på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo og Romerike. Samt dagens eksisterende bomstasjoner mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo. Her er det totalt 23 bomstasjoner. 14 nye og 9 eksisterende i «Bærumsringen».

Nå er det slutt på varslingen i bomstasjonene

Slik ser det nye bomringkartet ut. Illustrasjon: Oslopakke 3.
Slik ser det nye bomringkartet ut. Illustrasjon: Oslopakke 3.

Betaling for elbilene

Rushtidsavgift fortsetter som før. Det betyr at man betaler mer for å passere bomringene i tidsrommet mellom kl. 06.30–09.00 og 15.00–17.00.

Miljødifferensierte takster fortsetter også som før. Det betyr at de kjøretøyene som forurenser mest betaler mer i bomringene.

Elbilene må betale mellom 4 og 10 kroner per passering. Indre ring koster den rimeligste passeringen 4 kroner utenom rush, 8 kroner i rushtiden. I Osloringen og Bygrensen er satsene henholdsvis 5 og 10 kroner.

Dette er betydelig mindre enn personbiler med bensin- eller dieselmotor. Her varierer prisene fra 17 til 31 kroner, per passering.

Ny storby stenger dieselbilene ute

Tilgang til kollektivfeltet og gratis bomring har vært blant de viktigste elbilfordelene i flere år. Førstnevnte har det blitt strammet inn på, nå må elbilene også betale i bomringene flere steder. Foto: Scanpix
Tilgang til kollektivfeltet og gratis bomring har vært blant de viktigste elbilfordelene i flere år. Førstnevnte har det blitt strammet inn på, nå må elbilene også betale i bomringene flere steder. Foto: Scanpix

Noen er fortsatt fritatt

Indre ring og Osloringen får felles timeregel for de som har AutoPASS-avtale. Du kan passere flere ganger i begge bomringene i løpet av én time, men betaler kun én gang. Du belastes den høyeste taksten som blir registrert i løpet av den timen. Bygrensen får egen timeregel. Du betaler kun for én passering over bygrensen, selv om du passerer flere ganger i løpet av en time.

Disse er fritatt for avgift i bomringene: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, hydrogenkjøretøy i takstgruppe 1, nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort.

Denne byen får 41 (!) nye bomstasjoner

Se video: Ligger på havets dyp – men nå skal den heves