Snart kan det bli prishopp på nye biler

Derfor er det stor usikkerhet nå.

Fra nyttår er planen at det nye målesystemet for utslipp og forbruk (WLTP) på nybiler innføres for fullt på alle nybiler. Det kan potensielt få store ringvirkninger for nybilprisene i Norge.
Fra nyttår er planen at det nye målesystemet for utslipp og forbruk (WLTP) på nybiler innføres for fullt på alle nybiler. Det kan potensielt få store ringvirkninger for nybilprisene i Norge.

Aldri før har det vært mer usikkerhet rundt bilprisene enn det er akkurat nå.

Nullutslippsbiler har avgiftsfritak til 2020. Og den ordningen er det ingen som forventer at det skal gjøres noe med.

Men i forbindelse med innføringen en ny og mer realistisk målemetode for utslipp og drivstoffforbruk, risikerer vi at avgiftene til alle andre biler blir sterkt påvirket.

Både kunder og bilimportørene selv, har enn så lenge veldig lite informasjon om nøyaktig hva som skjer fra nyttår.

Dette kan snu opp ned på norske bilpriser

Ny testmetode

New European Driving Cyclus (NEDC) har vært målestokken i mange år, for å gi sammenlignbare tall rundt utslipp og forbruk på biler. Men nå blir den byttet ut. Fra 1. september innføres en helt ny testmetode: WLTP.

Den er mer realistisk, og vil mest sannsynlig vise høyere forbruk og utslipp, enn samme bil med NEDC-testing.

Beregninger viser at offisielt forbruk og CO2-utslipp kan øke med 15-20 prosent etter den nye testnormen. Og siden blant annet CO2-utslippet er et viktig parameter for beregning av nybilavgiften i Norge, vil WLTP kunne få stor innvikning på bilprisene.

Disse lastebilene renser faktisk luften

Overgangsordning

Siden man er klar over at det kan bli vesentlige endringer med den nye målemetoden, er det bestemt en gradvis overgang i løpet av 2018.

Fra 1. januar, skal det nye systemet etter planen innføres for fullt.

Detaljene rundt hva som skal skje, er det imidlertid politikerne som avgjør i statsbudsjettet i oktober.

Nå håper bransjen det legges opp til en løsning som ikke skal forvirre kundene og fordyre nybilene nevneverdig fra nyttår.

Kjøpte ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket

Endringene må være forutsigbare

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon. BIL har i dag 25 medlemmer, og er i tett dialog med politikerne.

Direktør i BIL, Erik Andresen, synes ikke den nye målemetoden bør gi utslag i økte avgifter på nybiler.
Direktør i BIL, Erik Andresen, synes ikke den nye målemetoden bør gi utslag i økte avgifter på nybiler.

Direktør, Erik Andresen, mener det må på plass en kalibrering av satsene i CO2-komponenten, slik at overgangen blir avgiftsnøytral.

– Endring av målemetode skal ikke gi høyere avgifter. Alle endringer i bilavgiftene må være forutsigbare og skje med små skritt, mener han.

4 bokstaver som kan få stor påvirkning på norske bilpriser

Usikkert prisbilde

– Hvor mye tror du prisene på de mest utsatte modellene vil stige fra nyttår?

– Vi håper ikke prisene øker på grunn av overgangen til WLTP. Det er ingen grunn til det. Bilene bruker like mye på veien som tidligere. Dessuten vil en slik endring gjøre NEDC-godkjente bruktbiler fra utlandet svært gunstige sammenlignet med nye WLTP-godkjente biler, påpeker Andresen.

Toyota: – Venter på avklaring

Espen Olsen er PR- og informasjonssjef hos Toyota som er Norges nest mest solgte bilmerke. Han deler Andresens synspunkt:

– I Norge står vi i en situasjon hvor biler som bestilles for levering i 2019 må selges med forbehold om avgiftsendringer som kan bli store. Vi skulle gjerne hatt en avklaring på dette på et tidligere tidspunkt.

– Dersom avgiftene økes betydelig vil man dessuten risikere økt import av brukte biler som er langt mindre miljøvennlige enn de nye bilene som selges i dag, sier han.

Må selges med forbehold

Flere land har utsatt overgang til nye verdier og Danmark har allerede vedtatt endringer som er ment å holde avgiftene på dagens nivå.

– I Norge står vi i en situasjon hvor biler som bestilles for levering i 2019 må selges med forbehold om avgiftsendringer som kan bli store. Vi skulle gjerne hatt en avklaring på dette på et tidligere tidspunkt. Frem til oktober og avgiftsforslaget legges frem er det umulig å vite hva bilene vil koste etter nyttår, sier Olsen.

Nå blir flere av Norges mest populære biler dyrere