Dette ferske dronebildet fra Drammen havn viser med all tydelighet at bilimporten er på høygir for tiden, noe som blant annet har resultert i plassproblemer ved landets største bil-havn og knutepunkt. Foto: Drammen havn.
Dette ferske dronebildet fra Drammen havn viser med all tydelighet at bilimporten er på høygir for tiden, noe som blant annet har resultert i plassproblemer ved landets største bil-havn og knutepunkt. Foto: Drammen havn.

Snart helt fullt på Drammen havn

Rekordmange biler inn i år.

Svært mange av nybilene som blir importert til Norge, kommer med båt til Drammen havn. Og her er det trangt om plassen akkurat nå.

Drammen havn har nemlig store plassproblemer, på grunn av en sterk økning i bilimporten. Det siste halvåret har det kommet inn nærmere 70.000 nye biler.

Nærmere 70 prosent av alle biler som kommer til landet går gjennom Drammen havn. Selv i kriseåret 2020 var det stor nybil-aktivitet med hele 98.882 lossede biler, og i disse dager er det skikkelig «bil-bonanza» i elvebyen der gamle import-rekorder står for fall.

Det opplyser Drammen havn i en pressemelding.

Må utvide

I løpet av de siste månedene har det kommet inn så mye biler at det hoper seg opp på det gigantiske kai-området. Drammen havn har blant annet blitt tvunget til å «ommøblere» for å få plass til alle bilene, derav over halvparten er elbiler.

Og mens generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, tar imot nyhetene med åpne hender, påpeker havnedirektør Einar Olsen samtidig at bil-rekorden og plassmangelen også bekrefter behovet for å fortgang i utvidelsesplanene og byggingen av ny Holmenbru.

Vinnere og tapere: Slik endte nybilsalget i fjor

Drammen havn må nå «ommøblere» og ta i bruk nye områder for å få plass til alle de nye bilene. Det arbeides nå med å få fortgang i utvidelsene og legger mer til rette for transport via bane. Foto: Drammen havn.
Drammen havn må nå «ommøblere» og ta i bruk nye områder for å få plass til alle de nye bilene. Det arbeides nå med å få fortgang i utvidelsene og legger mer til rette for transport via bane. Foto: Drammen havn.

40 nye elbilmodeller på gang

– Ja, for både oss og miljøet så er jo dette egentlig veldig gode nyheter. Det ser ut til at elbil-salget er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen i mars, og det er nok noe av det man merker effekten av akkurat nå på Drammen havn, sier Christina Bu som regner med at denne utviklingen bare vil forsterke seg.

For selv om elbilsalg-andelen for første gang økte til over 50 prosent i 2020, og andelen i desember var helt oppe i 67 prosent, så var det en nedgang igjen i januar og februar. Samtidig hadde andelen ladbare hybrider økt fra 18,5 prosent februar i 2020 til 31,6 prosent i februar 2021. Nå opplyser Christina Bu at det i løpet av 2021 vil bli lansert hele 40 nye elbil-modeller, noe som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin- diesel- og hybridbiler.

Tesla-transport med gamle vogntog – da ble det bråk

Alle de nye bilene som strømmer inn til Drammen havn for tiden stables nå så tett som mulig for å få nok plass. Foto: Drammen havn.
Alle de nye bilene som strømmer inn til Drammen havn for tiden stables nå så tett som mulig for å få nok plass. Foto: Drammen havn.

Må stable så tett som mulig

Havnedirektør Einar Olsen bekrefter at bil-rekordene nå står for fall ved havna.

– Mens det normalt kommer inn mellom 7.000 og 9.000 biler til Drammen havn i måneden, så er gjennomsnittet det siste halvåret på 11.500 biler, opplyser havnedirektør Einar Olsen. Foto: Drammen havn.
– Mens det normalt kommer inn mellom 7.000 og 9.000 biler til Drammen havn i måneden, så er gjennomsnittet det siste halvåret på 11.500 biler, opplyser havnedirektør Einar Olsen. Foto: Drammen havn.

– Ja, i løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir rundt 12.000 nye biler. Samlet sett vil vi da nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», opplyser Olsen.

– Nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg må vi leie plass på arealer utenfor havna. Dette bekrefter at det er et prekært behov for mer arealer på Drammen havn, sier havnedirektøren som opplyser at nye planer sikrer videre utvikling av 90.000 kvadratmeter nye havneområder.

Det dreier seg om nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og ikke minst økt jernbanekapasitet på Holmen.

Dette var det aller første eksemplaret som kom til Norge

Video: Fersk elbilnyhet – snart kommer denne til Norge