Snart har 1.800 norske tilhengere dette merket

Og nå gjelder ordningen også på danmarksferie.

TEMPO 100: Dette merket indikerer at hengeren er godkjent for hastigheter på opptil 100 km/t. Foto: Statens vegvesen
TEMPO 100: Dette merket indikerer at hengeren er godkjent for hastigheter på opptil 100 km/t. Foto: Statens vegvesen

Sommeren 2022 endret norske myndigheter fartsgrensene for kjøring med tilhenger. Høyeste tillatte hastighet med henger uten brems ble økt fra 60 til 80 km/t. Samtidig fikk noen tilhengere og campingvogner godkjenning for hastigheter opp til 100 km/t.

Hvis fartsforskjellene mellom biler med og uten henger blir for stor, kan det utgjøre en fare i trafikken. Det var bakgrunnen for endringene.

Kreves Tempo 100-bevis 

For å kunne kjøre i 100 km/t, må imidlertid tilhengerne oppfylle visse krav. Blant annet kreves hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling. Oppfyller hengeren kravene, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. 

Samtidig må hengeren utstyres med et eget Tempo 100-merke bakerst. Ifølge Statens vegvesen har nå 1.780 norske tilhengere fått denne godkjenningen, med tilhørende merking. 

Kan trekke henger, mange elbil-eiere får likevel problemer

KRAV: Hengeren og tilkoblingen må tilfredsstille visse krav for at man skal kunne kjøre i 100 km/t på motorvei.
KRAV: Hengeren og tilkoblingen må tilfredsstille visse krav for at man skal kunne kjøre i 100 km/t på motorvei.

Godkjent også i Danmark

Fram til nå har godkjenningen kun gjeldt i Norge, men nå har Norge og Danmark blitt enige om å godkjenne hverandres merking, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det betyr at norskregistrerte tilhengere og campingvogner med norsk Tempo 100-merke, vil kunne kjøre i opptil 100 km/t i Danmark, og vice versa for de danskregistrerte i Norge.

–  Regelendringen gjør det litt enklere å ta med seg tilhenger eller campingvogn med Tempo 100- godkjenning mellom Danmark og Norge. Men husk at 100 km/t naturligvis kun gjelder dersom fartsgrensen og forholdene på stedet tillater slik hastighet, sier Kurt Ottesen i Statens vegvesen.

Kravene for Tempo 100-kjøring er for øvrig de samme i Danmark og Norge. Du finner mer informasjon om de tekniske kravene hos Statens vegvesen.

Fikk seg en ubehagelig overraskelse da de tittet oppi hengeren

Få også med deg denne: