Slipper fartsboten hvis de måker snø

Kommune går bokstavelig talt nye veier.

Nå går kommune Norge nye veier for å gi fartssyndere og andre muligheten til å gjøre opp for seg. Enhetsleder Johanna Sollid og kommunalsjef Leif Erik Mikkelsen er klare til å legge arbeidstilbudene til rette dersom Troms friomsorgskontor har behov for det. (Foto: Stein Wilhelmsen, nordlys.no/ANB og Scanpix)
Nå går kommune Norge nye veier for å gi fartssyndere og andre muligheten til å gjøre opp for seg. Enhetsleder Johanna Sollid og kommunalsjef Leif Erik Mikkelsen er klare til å legge arbeidstilbudene til rette dersom Troms friomsorgskontor har behov for det. (Foto: Stein Wilhelmsen, nordlys.no/ANB og Scanpix)

63 personer i Troms er innkalt til soning fordi de har nektet å gjøre opp bøtene de er idømt. Bardu kommune er en av de første ut med å legge til rette for arbeidstilbud der de domfelte kan utføre bøtetjeneste, skriver Nordlys.

Dette er et tilbud denne gruppen får fra Troms Friomsorgskontor, og et alternativ til det å sone i fengsel for bøtene som det ikke er gjort opp for. Hovedmengden av bøtene er relatert til bøter i trafikken, mens de andre går på kjøring i ruspåvirket tilstand, narkorelaterte saker, butikktyverier og også bøter gitt for manglende innbetaling i likningssaker.


Troms er først ute

Friomsorgsleder Jens Egil Holand sier til Nordlys at denne positive måten å sone en dom på gjennom arbeide i stedet for fengsel er et pilotprosjekt i Troms. Han forteller at prosjektet er i gang i fra i dag, og at først ut er en person som starter slik tjeneste i Tromsø i dag.

– Disse tilfellene vi får overlevert fra politiet er saker hvor alle forsøk på inndriving ikke har ført fram, og hvor politiet oversender saken til kriminalomsorgen med anmodning om soningsplass for denne gruppen.

– I framtida vil det nå bli slik at denne gruppen får et tilbud om arbeid i stedet for fengsel, altså å utføre bøtetjeneste. Avslår de blir det soning i fengsel, sier Holand.


Ikke bare for kommunene

Bardu kommune har nylig inngått en samarbeidskontrakt der man vil legge til rette for å finne passende arbeidstilbud til slike personer.

– Vi har inngått flere slike avtaler i fylket. Det er kommunene Tromsø, Harstad, Bardu, Målselv, Nordreisa og Lenvik.

Samarbeidet er et prosjekt med et års varighet.

– Utenom kommunene kan vi tenke oss for eksempel Bardu Idrettslag, Bardu Røde Kors og også andre organisasjoner som våre samarbeidspartnere.

Variert innhold

I Bardu er det Johanna Sollid som er enhetsleder for tekniske tjenester som har fått ansvaret med å organisere kommunens bidrag til at slike personer kan få et passende arbeidstilbud. Hun ser kommunens rolle i dette som lite problematisk.

– Vi mener å ha et forholdsvis bra varierte tilbud til slike personer, det være seg snømåking, plenklipping, rengjøring utendørs for å nevne noe. Så når forespørselen kommer skal det ikke være store problemer med å finne et fornuftig arbeidsinnhold til disse, sier Sollied.

Det er rådmann Hege Walør Fagerthun som har inngått denne samarbeidsavtalen med Troms friomsorgskontor.

– En betingelse er at slikt arbeide ikke skal gå andre arbeidsaktører i næringen, men det regner vi ikke med skal bli noe problem, sier kommunalsjef Leif Erik Mikkelsen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på nordlys.no - her:

LES OGSÅ: Han klaget skilt-feil - slapp fartsbot