Det kan være krevende å lade elbilen. Det gjelder både tilgangen på ladere – og hvordan du får betalt for selve ladingen. NAF krever nå at alle nye ladestasjoner må ha en kortleser.
Det kan være krevende å lade elbilen. Det gjelder både tilgangen på ladere – og hvordan du får betalt for selve ladingen. NAF krever nå at alle nye ladestasjoner må ha en kortleser.

Slik vil de gjøre det mye enklere å lade

NAF krever kortleser i alle nye ladere.

500.000 elbiler på norske veier viser til fulle at strategien om å elektrifisere bilparken har virket etter hensikten. Over åtte av ti nybiler som nå selges er en elbil. Dermed er vi også godt på vei mot ambisjonen om at det kun skal selges nullutslippsbiler her hjemme fra 2025.

Men så mange nye elbiler på relativt kort tid skaper også utfordringer. Særlig gjelder det for lading.

Dette handler om kapasitet og antall ladere. Men også hvordan man kan gjøre det enkleste mulig for elbileierne å fylle batteripakken med strøm.

10-12 apper på telefonen

Regjeringens ladeplan er varslet denne høsten. Hos NAF mener man det særlig haster å gjøre det enklere å betale for lading enn det er i dag.

– En godt forberedt elbilist må i dag ha 10-12 ladeapper på telefonen, og på hver app skal du legge inn bankkort og navn og adresse. Mister eller bytter du bankkortet ditt må du gjøre alt på nytt. Dette holder rett og slett ikke, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

NAF mener politikerne må kreve økt brukervennlighet fra ladebransjen. Det betyr blant annet at alle nye ladestasjoner må pålegges å komme med kortlesere.

200 nye elbiler ut på norske veier – hver dag

Det må bli enklere å betale for lading, er ett av NAFs krav til regjeringens ladeplan (Foto: NAF)
Det må bli enklere å betale for lading, er ett av NAFs krav til regjeringens ladeplan (Foto: NAF)

Mange var spesielt interesserte

– I tillegg må regjeringen sette krav om at alle selskaper må åpne opp sine digitale systemer, slik at de som vil betale med telefonen greier seg med én app, sier han.

Her ligger det også et viktig aspekt i det at elbilene nå for alvor har blitt for alle. I starten var elbileiere gjerne spesielt opptatt av både teknologi og øvrige deler av det å eie en elbil. De brukte tid på å sette seg inn i dette og fant også løsninger på egen hånd når det var nødvendig. Slik er det ikke nødvendigvis lenger, det stiller også krav til nytenkning.

Mener alle bensinstasjoner må ha elbil-lader

Mye har forandret seg siden Think og Buddy var de mest vanlige elbilene på norske veier. Det gjelder bilene – men også de som velger dem.
Mye har forandret seg siden Think og Buddy var de mest vanlige elbilene på norske veier. Det gjelder bilene – men også de som velger dem.

Vil ha større ladeplasser

NAF mener også at et grep i ladeplanen bør være utbygging av flere store ladeplasser.

– Den norske modellen har vært å bygge et par 50 kW hurtigladere, noe som gjør at du må kjøre rundt og lete etter ledige ladeplasser om de to laderne er opptatt eller i ustand. NAF mener at det bør komme flere og raskere ladepunkter og at det bør legges til rette for å bygges flere store ladeplasser framover. Dette krever både areal og kraftforsyning, sier Braadland, i en pressemelding.

NAF har også krav om at det blir bedre skilting til ladestasjoner enn i dag.

– Både Ap, Sp og SV er enige om at skiltingen til hurtigladestasjoner må bli bedre. Bedre skilting vil ikke bare gjøre det enklere for elbilistene å finne laderne, men også gi et positivt signal for de som vurderer elbiler da de ser at det er ladere tilgjengelig for å dekke deres langdistansebehov, sier Braadland.

Dro på langtur med elbil: – Dette er rett og slett for dårlig!

Video: Siste nytt – nå er denne endelig i Norge