Ikke akkurat egnet dekkutrustning for norske veier i november. Dette dekket sto på et vogntog fra Estland. Foto: Statens vegvesen.
Ikke akkurat egnet dekkutrustning for norske veier i november. Dette dekket sto på et vogntog fra Estland. Foto: Statens vegvesen.

Slik var vogntoget skodd for norske november-veier

Statens vegvesen med ny storkontroll.

Det første snøfallet har kommet flere steder i landet. Nattefrost gjør også at kjøreforholdene kan være skumle mange steder.

Da er det viktig for alle som ferdes på veiene å være skodd for forholdene.

Det gjelder ikke minst de større og tyngre kjøretøyene. Hvis dekkutrustningen deres ikke er tilpasset de lokale forholdene, kan det få store og skumle konsekvenser. Det har vi dessverre sett mange eksempler på.

November-kontroller

Kontrollørene til Statens vegvesen har fokus på dette, og sjekker i disse dager mange ute på veiene.

– Nå er vintersesongen her med snø i været. Da er det viktig at dekkutrustningene er god, for trafikksikkerhetens skyld og for fremkommeligheten, sier Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark faggruppe.

Hans team gjennomførte kontroller på Magnormoen kontrollstasjon, 1. og 2. november 2016.

Ikke alle hadde tenkt på at vinteren har kommet til Norge...

Trekker løs 50-tonns vogntog – med pappas stasjonsvogn

Gebyrer og bruksforbud

Slik ble resultatet da kontrollen var oppsummert: Tilsammen 42 gebyrer, hvorav 38 gebyr for dekk/kjetting, to gebyrer for manglende bombrikke og to gebyrer for overlast.

29 kjøretøyer fikk bruksforbud. Sju sjåfører hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, fem hadde manglende dokumenter, en manglende forsikring, fire hadde mangelfull lastesikring, fire hadde for liten mønsterdybde i dekkene, tre hadde utgått kalibrering av fartsskriver, en ble tatt for aktivt brudd på ukehvil og en manglet kjetting. To hadde overlast og en feil ved bremsene.

Til sammen tre ble anmeldt. To for brudd på bestemmelsene rundt kjøre- og hviletid, en for farlig godt. Ti kontrollsedler ble også utstedt, fem av dem på grunn av bremsefeil.

Slik var vogntoget skodd – i snøværet

Statens vegvesens kontrollører fikk det travelt da de avholdt kontroll på Magnormoen denne uken. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesens kontrollører fikk det travelt da de avholdt kontroll på Magnormoen denne uken. Foto: Statens vegvesen.

Se skrekkbildene til Statens vegvesens kontrollører