Slik skal UP ta flere

Antall anmeldelser økte kraftig i fjor.

MER EFFEKTIVE: Politiet tar nå i bruk en ny og mer effektiv type spytt-tester i innsatsen for å redusere problemet med ruspåvirket kjøring. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
MER EFFEKTIVE: Politiet tar nå i bruk en ny og mer effektiv type spytt-tester i innsatsen for å redusere problemet med ruspåvirket kjøring. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Å avdekke ruspåvirket kjøring er et av de viktigste satsingsområdene for Utrykningspolitiet (UP). Rus er også en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. I rundt 25 prosent av dødsulykkene på norske veier de senere årene har rus vært en medvirkende årsak.

I 2022 var det en kraftig økning i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring, sammenlignet med 2021. Fjoråret ga hele 11.651 slike anmeldelser, mot 9.706 i 2021. Tendensen til økning har vært klar:

2018: 9.649 anmeldelser

2019: 9.788

2020: 10.450

2021: 9.706

2022: 11.651

UHELDIG UTVIKLING: – Økning av kjøring ni ruspåvirket tilstand er bekymringsfullt, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Foto: UP
UHELDIG UTVIKLING: – Økning av kjøring ni ruspåvirket tilstand er bekymringsfullt, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Foto: UP

Blandingsrus

– Dette er en sterk økning, og noe av det som øker bekymringen er at UPs veikanttellinger bekrefter den uheldige tendensen, sier UP-sjef Knut Smedsrud til Broom.

– Utviklingen ser ut til å være den samme for alle former for ruspåvirket kjøring. Også alkoholpåvirkning er det en økning av, og det samme gjelder blandingsrus med for eksempel medikamenter og, eller, narkotiske stoffer.

Mer effektivt

– I pandemi-årene 2020 og 2021 var det ikke alltid obligatorisk alkotest for alle UP stoppet langs veiene, men om vi sammenligner 2022-tallene med 2019 er økningen av antall anmeldelser likevel stor – og det skjer vel å merke uten at kontrollvirksomheten er øket.

– Hva er UPs svar på denne utviklingen?

– I år har vi fått nye og betydelig mer effektive spytt-tester til UP og politiet. Disse gjør det atskillig lettere å avdekke annen rus enn alkohol, sier Smedsrud videre.

Disse kveldene kjører flest i fylla

«Grønne veier» også i sommer

– Er disse i bruk allerede?

– De nye spytt-testerne er under full utrulling nå, og et tresifret antall er allerede sendt ut. Så skal det litt opplæring til, men det er uansett ikke lenge til de er tatt i bruk av våre patruljer, legger UP-sjefen til.

– Utover rus, vil vi fortsatt ha ekstra fokus på fart, uoppmerksomhet og farlig atferd, som for eksempel for kort avstand til forankjørende og kjøring på rødt lys. På bakgrunn av de mange ulykkene de siste somrene, vil vi også kommende sommer videreføre aksjonen «Grønne veier», med spesielt fokus på fart. Trafikksikkerhet er et overordnet fokus for jobben vår, og da er det viktig med ekstra innsats på risikofaktorer som disse, slutter UP-sjef Knut Smedsrud.

140.000 kjører i rus på norske veier - hver dag

Video: Her får politiet seg en overraskelse