Slik skal biler og lastebiler "snakke sammen"

Volvo tester ut i Norge og Sverige.

Når stadig flere biler blir koblet opp mot nettet, gir det også en rekke nye muligheter. "Smarte" biler kan kommunisere med hverandre, hjelpe sjåførene – og redusere faren for uhell og ulykker.

En av dem som alltid har vært langt framme på sikkerhet er Volvo. Nå er de i gang med et prosjekt der biler og lastebiler skal samle og dele informasjon.

Dette er et samarbeid mellom Volvo Cars og Volvo Trucks. En gang var de samme selskap, men nå er personbildelen eid av kinesiske Geely, mens Volvo Trucks fortsatt er på svenske hender.

Første gang

De to skal nå teste ut et skybasert system gjør det mulig for personbiler og lastebiler å snakke sammen – og med det varsle førerne om trafikale farer i nærheten av bilen.

Dette er første gangen Volvo Cars deler sikkerhetsrelatert informasjon med et annet selskap. Samarbeidet med Volvo Trucks er første steg på veien til å etablere en kritisk masse av oppkoblede biler, noe som kan ha stor betydning for trafikksikkerheten.

Snart kan smartklokkene ta over bilen

Hazard Light Alert kaller Volvo systemet. Når en Volvo slår på nødblinken, blir informasjonen sendt videre opp i skyen.
Hazard Light Alert kaller Volvo systemet. Når en Volvo slår på nødblinken, blir informasjonen sendt videre opp i skyen.

Bidra til at ulykker unngås

Anonymisert informasjon og data vil bli delt i sanntid mellom utvalgte Volvo-lastebiler i Norge og Sverige. Dette gjøres via selskapets egne trafikksikkerhetssystemer, og Volvo personbiler som er utstyrt med Volvo Cars’ «Hazard Light Alert»-system.

– Sanntidsdeling av sikkerhetsinformasjon via vår oppkoblede sikkerhetsteknologi kan bidra til at ulykker unngås. Desto flere kjøretøyer som deler data i sanntid, desto tryggere blir veiene våre. Vi ser fram til å etablere flere samarbeid med andre partnere som deler vårt engasjement for trafikksikkerhet, sier Malin Ekholm som er visepresiden i Volvo Cars Safety Centre.

Med denne har Volvo klart noe ganske utrolig

Både lastebilene og personbilene sender informasjon til skyen, som igjen kan deles til andre kjøretøy i nærheten.
Både lastebilene og personbilene sender informasjon til skyen, som igjen kan deles til andre kjøretøy i nærheten.

Tilgjengelig siden 2016

«Hazard Light Alert technology» er den første i sitt slag i bilindustrien. Når en Volvo som er utstyrt med dette slår på nødblinken, sendes en varsling til alle andre Volvoer i nærheten som er koblet opp til skytjenesten.

På den måten blir bilførere informert om hendelser og farer som kan skape ulykker. Dette er spesielt nyttig informasjon dersom man kommer inn i en uoversiktlig sving eller bakketopp.

«Hazard Light Alert»-systemet har vært tilgjengelig i Norge og Sverige siden 2016 og er standard i alle 90- og 60-modellene, samt i XC40. Når Volvo Trucks-flåten også blir en del av dette, vil man kunne dekke større områder, identifisere flere farer og øke trafikksikkerheten.

Du kan se hvordan dette fungerer i videoen øverst i denne saken.

Apropos sikkerhet: Visste du at dette er påbudt i alle nye biler?

Mer video: Se hva Volvo har funnet på i taket

.