Slik forsøker de å lure seg unna påbudet

Tungbilsjåførene skiller seg klart ut her.

Et vanlig triks blant en del yrkessjåfører er å dra overdelen over hodet og på plass - og sitte på hoftedelen. Men det er ikke lovlig bilbeltebruk. Foto: Statens vegvesen.
Et vanlig triks blant en del yrkessjåfører er å dra overdelen over hodet og på plass - og sitte på hoftedelen. Men det er ikke lovlig bilbeltebruk. Foto: Statens vegvesen.

Bilbeltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i alt fra personbiler, via tunge lastebiler og til busser. Siden beltet kom, har dette reddet titusener på titusener av liv, og bidratt til å redusere skadeomfanget i alvorlige ulykker betydelig.

Likevel er det tydeligvis fortsatt noen som ikke tar dette inn over seg. Personbilførere har generelt blitt veldig flinke, og her har beltebruken nådd et nivå der det skal godt gjøres å øke særlig mer.

Slik er det ikke på lastebilsiden, der det fortsatt slurves altfor mye med bruken av bilbelte.

Dette viser kontrollene Statens vegvesen gjennomfører, og det kommer knapt en eneste kontrollrapport uten at det er ett eller flere tilfeller av manglende eller feil beltebruk.

60 år - og har reddet en million menneskeliv

Likegyldige

– Noe som er ganske vanlig, er at sjåføren har tatt den øverste delen av beltet over hodet, slik at det utenfra ser ut som at han har beltet på. Men han sitter på hoftedelen. Dette avslører vi straks, for ved kontroll nøyer vi oss ikke bare med å se inn gjennom vinduet – vi åpner også døren, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby til Broom etter en kontroll i Lunner for kort tid siden.

Han legger til at det ikke bare er lastebilsjåfører, men også en god del varebilsjåfører som benytter seg av dette trikset.

– Hva er sjåførens reaksjon?

– Den er ofte temmelig likegyldig, og det er ikke uvanlig at svaret er at han «mener han brukte beltet». Det er ille at det er så liten forståelse for hvor farlig dette faktisk er. Vi har lest enkelte rapporter fra ambulansetjenesten som tydelig viser hva slags risiko man tar ved å kjøre uten å bruke sikkerhetsbeltet, sier Rogneby.

– Hvor vanlig er dette?

– Dette er dessverre veldig vanlig, og er noe vi ser daglig, sier han.

Dessverre er det yrkessjåfører som slurver mest med beltebruk. Foto: Statens vegvesen
Dessverre er det yrkessjåfører som slurver mest med beltebruk. Foto: Statens vegvesen

En grunn til at bilbeltet er der

Ved landets største kontrollstasjon på Svinesund bekrefter fagleder Øyvind Grotterød inntrykket fra Lunner:

– Ja, dessverre – dette er noe vi ser alt for ofte.

– Hva er unnskyldningen?

– Nei, vi får jo ikke så mange forklaringer. Den mest vanlige reaksjonen er nok et skuldertrekk. Noen skylder på at «vi sitter så høyt» eller at «vi har så god oversikt». Men det er en grunn til at bilbeltet er der, og at det skal brukes – også av tungbilsjåfører, sier han.

Kan bli anmeldt

– Vi er spesielt opptatt av sikkerhet, og her er bilbeltet det viktigste utstyret vi har. Derfor er dette noe vi slår hardt ned på. Heldigvis ser vi nå en trend til bedring blant tungbilsjåfører, understreker Grotterød.

– Det mange ser ut til å glemme, er at med tunge biler er det ikke bare kollisjon som er farlig. Det er også en veltefare med i bildet, og begynner en slik bil å velte, greier du ikke å holde deg fast i rattet. Det er da beltet eventuelt redder deg, for hvis du faller ut, kan du bli klemt i hjel om du kommer under bil eller last.

– Hva er reaksjonen på manglende beltebruk?

– Det er et gebyr på 1.500 kroner på stedet, og pålegg om å ta på beltet før videre kjøring. Samtidig har vi en informasjonsplikt, og tar oss tid til å forklare hvorfor beltebruk er så viktig, sier Øyvind Grotterød.

– Dere loggfører jo hendelser ved kontroll. Hva skjer når det dukker opp sjåfører som kjører uten bilbelte, og som er knepet for dette tidligere?

– Når vi treffer på folk som ved gjentakelser viser at de ikke bryr seg i det hele tatt, vurderer vi anmeldelse, slutter han.

Bilbeltet er kjempeviktig - men mange bruker det feil

Å låse beltet med en klype er også ganske vanlig. Foto: Statens vegvesen
Å låse beltet med en klype er også ganske vanlig. Foto: Statens vegvesen

Stoppet litt opp

I Trygg Trafikk har man også et øye på denne utviklingen, forteller fagsjef Tori Grytli.

– Det er selvsagt ikke bra at såpass mange tungbilsjåfører påtreffes uten å bruke bilbeltet. Statens vegvesens tellinger viste lenge en positiv utvikling. Dessverre stoppet den opp i 2015, og siden da har det nesten ikke vært økning av beltebruken i tunge kjøretøy. Jeg kan nevne at andelen i 2015 var 86,8 prosent, mens den så sent som i 2019 ikke var blitt høyere enn 86,9 prosent.

Målet ved utgangen av 2021 var 95 prosent beltebruk i tunge biler, og mye tyder dessverre på at det fortsatt kan være ganske langt igjen før dette målet er nådd, sier Grytli.

Flere dødsulykker

– Ved utforkjøring eller velt med tungbil og buss er det en fare for å bli kastet ut ved en ulykke. Dette er en stor risiko, som beltet reduserer effektivt. En forutsetning er selvsagt ikke bare at beltet blir brukt – men også at det blir brukt riktig. Når dette blir gjort, ser vi at sjåføren ofte ikke blir alvorlig skadet.

– Tunge lastebiler er veldig sikre kjøretøy på grunn av tyngden, og derfor er fører og passasjer ganske trygge i kollisjoner. Et unntak her er bussjåfører, fordi sikkerheten for disse ved en frontkollisjon er for dårlig. Det har vært flere dødsulykker med bussjåfører i Norge de siste årene, og sikkerhet for bussjåfører er noe både arbeidstaker-og arbeidsgiversiden arbeider med, slutter hun.

569 passasjerer fikk en veldig kostbar busstur

Video: Sjekk hva som dukket opp på isbanen