Enken etter Cato Paulsen, Eva Skøld Paulsen, krevde at Statens vegvesen og Mesta skulle ta ansvaret for dødsulykken. Nå er de to blitt frikjent for erstatningsansvar. (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)
Enken etter Cato Paulsen, Eva Skøld Paulsen, krevde at Statens vegvesen og Mesta skulle ta ansvaret for dødsulykken. Nå er de to blitt frikjent for erstatningsansvar. (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)

- Skremmende at ingen tar ansvar for å utbedre veifeller

Eva gikk til sak etter at mannen døde i MC-ulykke. Nå har dommen falt.

Onsdag kom dommen etter rettsaken, der familien etter den forulykkende Cato Paulsen, saksøkte Akershus fylkeskommune og Mesta Drift for grov uaktsomhet.

Retten konkluderer med at to ansatte i de to saksøkte selskapene har opptrådt uaktsomt, og at de har gjort feilvurderinger ved ikke å sette opp varselsskilt. Dette melder rb.no

– Ikke grovt uaktsomt

Men retten finner det ikke grovt uaktsomt. Retten mener at familien har hatt god grunn til å få prøvd saken for retten.

Med det utgangspunktet frikjennes Akershus fylkeskommune og Mesta for å betale familien erstatning og familien Skøld Paulsen slipper å betale saksomkostninger.

Eva Skøld Paulsen sier at dommen er en halv seier. Familien kjempet for mannen og pappaens ettermæle.

– Vi føler at vi har vunnet fram med at det ikke var Catos skyld. Vi er også fornøyde med at vi har fått satt søkelys på et system som ikke virker. Det har vært viktig for oss. Samtidig er det skremmende at ingen tar ansvar for å utbedre veifeller, eller i det minste varsler om veifeller med skilting. Jeg er redd det kommer til å skje igjen, sier Skøld Paulsen.

Økonomi

De har nå en måned på seg for å vurdere om de anker saken til lagmannsretten.

– Det blir et spørsmål om økonomi, sier hun.

Både Akershus fylkeskommune og Mesta må en runde til i retten, uavhengig av om familien Skøld Paulsen anker tingrettens dom.

Forsikringsselskapet Tryg har varslet at de stevner de to fordi de mener å ha et regresskrav mot de, Tryg har betalt ut forsørgertapserstatning til familien.

Ingen sammenheng

Mestas kommunikasjonssjef Erik Knut Riste kommenterer dommen slik:

Det er utarbeidet to rapporter som har gransket ulykkesårsaken. Den ene konkludere med førerfeil, mens den andre ikke trekker noen klar konklusjon om årsaken til ulykken.

Det ble ikke bevist at det var en årsakssammenheng mellom den tragiske ulykken og veiarbeidet Mesta utførte i nærheten av ulykkesstedet. Vurderingen som Mestas mann gjorde, var at det ikke var behov for skilting.

Tingretten har gjort en annen vurdering. Dette er skjønnsmessige vurderinger.

Uavhengig av om man mener det var riktig eller feil ikke å skilte, er det et faktum at det er ikke dokumentert noen årsakssammenheng mellom ulykken og det at det ikke var oppsatt skilt.

– Vi har ingen kommentarer til Gjerdrum-dommen før vi har fått den og lest den, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

Morten Hansen i Norsk Motorsykkelunion sier at denne saken vil få positive konsekvenser for alle mc-førere.

Spydspiss

– Slik har familien Paulsen vært en spydspiss for å øke sikkerheten på veiene, sier han og legger til:

– Vi kommer til å følge opp den delen av dommen som går på at det er begått feilvurderinger i vår kontakt med Vegdirektoratet. Der vil vi påpeke at det er brist i sikkerhetsvurderinger om skilting og at det er både systemsvikt og rutinesvikt. Det kan ikke være slik at det skal være opp til to arbeider å vurdere om det er nødvendig å sette opp fareskilt. Det vil være underlig om veimyndighetene ikke følger opp dette.

Per Oretorp i Landsforeningen for trafikkskadde sier at selv om familien tapte erstatningssaken så fikk Cato Paulsen en moralsk oppreisning.

– Vi som ikke er jurister vil oppfatte de feilene som er begått som grovt uaktsomt. Slik dommen er, kan det se ut som det er mulig å organisere seg bort fra ansvaret. Det er svært bekymringsfullt. Nå er det særdeles viktig at veimyndighetene rydder opp og får orden på regelverk og rutiner.

Aksjonerer på Facebook

Landsforeningen for trafikkskadde (LNT) har gitt garantier om økonomisk støtte til familien på 100.000 kroner. Dersom familien anker saken til langmannsretten, kan rettsikkerhetsutvalget i LNT vurdere en ny søknad om støtte.

Det har vært viktig å få prøvd denne saken for retten. Og dommen kan føre til at det blir mer fokus på sikkerhet på veiene, sier han.

Saken i Nedre Romerike tingrett har kostet rundt 1,2 millioner kroner.

Det er nå to Facebook-aksjoner for å samle inn penger til en eventuell ny rettsak.

Les mer om trafikk og motor på rb.no

Se også: Asfaltbilen stod på verksted da Cato ble drept i MC-ulykke