DØDSULYKKER: Hele 14 personer mistet livet på norske veier i november, blant dem var fire fotgjengere. Illustrasjonsfoto.
DØDSULYKKER: Hele 14 personer mistet livet på norske veier i november, blant dem var fire fotgjengere. Illustrasjonsfoto.

Skrekktall i november-trafikken

Dobbelt så mange døde som gjennomsnittet de tre siste årene.

Etter mange år med jevn nedgang i antall dødsulykker i trafikken, har det gått helt motsatt vei i 2022.

Bare i november var det 14 dødsfall i trafikken. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste tre årene.

Så langt i år er 111 drept på norske veier. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Fire var fotgjengere

– Jeg følger utviklingen tett, og en periode i november tikket det inn meldinger om dødsfall daglig på min mobil, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Nå går vi inn i en hektisk førjulstid med mørketid, stress og julemas. Da er det ekstra viktig å være skjerpet i trafikken.

– Fire av de døde i november var fotgjengere. Jeg vil derfor oppfordre bilførere til å være særskilt oppmerksomme bak rattet og alle fotgjengere om å bruk av refleks, så alle får en trygg og god førjulstid, sier Ranes, i en pressemelding.

Nå kommer bombrikken som varsler om ulykke

Flest i Innlandet

Det var fem drepte på veiene i Innlandet i november. Dette er like mange som det var i Oslo (2), Viken (1), Trøndelag (1), Vestfold og Telemark (1) til sammen.

Innlandet er så langt i år fylket med nest flest omkomne i trafikken.

Tre omkom i Troms og Finnmark, og en i Nordland – mens ingen døde i trafikken i fylkene Møre og Romsdal, Agder, Vestland eller Rogaland i november.

SÅRBARE: Fire fotgjengere var blant de døde i november. Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen
SÅRBARE: Fire fotgjengere var blant de døde i november. Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Påkjørt av elsykkel

Viken er fylket med flest trafikkdrepte så langt i år, med 21 omkomne. Møre og Romsdal og Oslo ligger i andre enden av skalaen, med tre omkomne i hvert fylke.

Dødsulykkene i november viser et sammensatt bilde av trafikanter og alder. De fleste som omkom var over 45 år, men fire av de omkomne var unge mennesker i 20-30 årene.

En eldre mann ble påkjørt av en elsykkel, en mann i 60-årene kjørte ATV og traff et tre som lå over veien, og en ung kvinne døde da bilen hun satt i kjørte mot kjøreretningen og traff en trailer.

Denne måneden var det mange fotgjengerulykker, men det var også flere møte- og utforkjøringsulykker i tillegg til ulykkene som nevnt over.

MC: Tre av fire ulykker skjer i en sving

Dagen derpå

Det er mange aktører som jobber med «Tiltaksplanen for trafikksikkerhet» for å få ulykkestallene ned. Nullvisjonen ligger fast, og har som etappemål om at vi skal ha maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030.

– Til tross for at det stadig blir tryggere biler og veier, er vi også avhengige av at trafikantene er klar over og tar sitt ansvar. Rus, fart og uoppmerksomhet er de hyppigst medvirkende faktorene til dødsulykker. I julebordsesongen vil jeg be folk om å være ekstra oppmerksomme. La bilen stå dersom du ikke er sikker på om du kan kjøre dagen derpå. Vi har ingen å miste, sier Guro Ranes.

Tradisjonelt lever én aldersgruppe ekstra farlig på veiene

Video: Dette skal bli verdens sikreste bil