Tesla var tidlig ute med store skjermer i bilene sine. En rekke konkurrenter har kommet etter og tilbyr nå dette.
Tesla var tidlig ute med store skjermer i bilene sine. En rekke konkurrenter har kommet etter og tilbyr nå dette.

Skjermene blir større og større – det kan gi farlige konsekvenser

Uoppmerksomhet medvirkende årsak i 1/3 av dødsulykkene.

Store berøringsskjermer bli mer og mer vanlig i nye biler. Ikke minst går disse skjermene en seiersgang i stadig flere elbil-modeller. Skjermene brukes ikke bare til informasjon, navigasjon og musikk, men stadig flere av bilens funksjoner må betjenes ved skjermberøring.

Svært ofte krever dette et blikk bort fra veien og til skjermen for å treffe riktig.

Samtidig med denne utviklingen, øker myndighetenes fokus på uoppmerksomhet som ulykkesårsak i trafikken.

Ulovlig mobiltelefonbruk stjeler mye oppmerksomhet, både ved prating i håndholdt telefon og spesielt ved teksting. Fokus rettes nå i stigende grad også mot andre oppmerksomhetstyver, og her er de store berøringsskjermene en mulig versting.

Blikket bort fra veien

– Håndholdt mobiltelefon under kjøring finnes det lovforbud mot. Slik er det ikke med de store berøringsskjermene. Hvilken reaksjonsmulighet har politiet her?

– Forholdet kan rammes av vegtrafikklovens paragraf 3. Det er jo mange ting som kan stjele en sjåførs oppmerksomhet, og disse info-skjermene er bare én av mange distraksjonsfaktorer. Kontroll er utfordrende, men skjermbruken kan kontrolleres ved observasjon, som for mobiltelefon, for å se om blikket er lenge rettet mot andre steder enn ut mot veien, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Han legger til:

– Skjermene tar oppmerksomheten bort fra trafikken, og kan føre til ulykker, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom. Foto: Frank Williksen
– Skjermene tar oppmerksomheten bort fra trafikken, og kan føre til ulykker, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom. Foto: Frank Williksen

– Her blir det lett skjønnsmessige vurderinger, slik at det bare er de graverende tilfellene som vil bli påtalt. Vi har tro på at holdnings- og informasjonskampanjer kan gjøre en jobb her, blant annet har Statens vegvesen spesielle TV-kampanjer knyttet mot oppmerksomhet, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Økt reaksjonstid

– Hvor avledende er egentlig skjermene for oppmerksomheten til føreren?

– En engelsk studie har undersøkt virkningen av bruken av to mobilbaserte infotainment-systemer – Apple CarPlay og Android Auto – i kjøresimulator. Det viste seg her at reaksjonstiden ved bruk av berøringsfunksjonen økte med gjennomsnittlig 57 prosent (Android Auto) og 53 prosent (Apple CarPlay). Til sammenligning ga bruken av stemmekontroll henholdsvis 30 og 36 prosent økning i reaksjonstid. Det ble også undersøkt hvordan bruken av mobiltelefon slo ut. Dette viste at en samtale med håndfri mobiltelefon (Bluetooth) økte reaksjonstiden med 27 prosent, mens en samtale med håndholdt mobil ga en økning på 46 prosent, forteller UP-sjefen, som er svært skeptisk til den økende skjermbruken i moderne biler.

Fire av ti forstyrres av berøringsskjerm i nye biler

Slik ser det ut inne i nye Ford Mustang Mach-E. Den store infotainmentskjermen dominerer på dashbordet.
Slik ser det ut inne i nye Ford Mustang Mach-E. Den store infotainmentskjermen dominerer på dashbordet.

Hver tredje dødsulykke

– Hva er det som er så farlig med dette?

– Det er jo et faktum at skjermene tar oppmerksomheten bort fra trafikken, og kan føre til ulykker. Vi vet at en eller annen form for distraksjon er påpekt som mulig medvirkende årsak i hele 50 dødsulykker i 2019. Uoppmerksomhet er med andre ord medvirkende i hele en tredjedel av alle dødsulykker. Bruk av mobiltelefon er påpekt som mulig årsak til distraksjon i fem av dødsulykkene i fjor, mot to året før, sier han videre, og understreker at uoppmerksomhet som ulykkesårsak ikke er noe helt nytt tema.

– Uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011 – 2015. Rundt en tredjedel av ulykkene med uoppmerksomhet gjelder fotgjengere som er bitt påkjørt av motorkjøretøy – som regel fordi føreren har sett fotgjengeren for sent. Mangelfull sjekk av blindsoner, eller sikthindringer, har vært medvirkende i mange tilfeller, sier UP-sjef Steven Hasseldal til slutt.

Mobilen kan ta over bilen din

Video: Se hva Polestar har funnet på her