Skifter du sang på Spotify – kan du miste førerkortet

Nye regler for mobilbruk i 2019.

I år innføres det prikker for lovbrudd på mobilbruk i bil. Er du i prøveperioden og blir tatt to ganger for tasting på mobil, da ryker lappen. Foto: Mats Brustad/Broom
I år innføres det prikker for lovbrudd på mobilbruk i bil. Er du i prøveperioden og blir tatt to ganger for tasting på mobil, da ryker lappen. Foto: Mats Brustad/Broom

Som de aller fleste kjenner til er det strengt forbudt å bruke håndholdt mobil når du kjører bil.

Likevel er det svært mange som ikke respekterer forbudet. Det kan få fatale konsekvenser.

UP opplyser nemlig at ulovlig mobilbruk er av en tingene som distraherer bilførerne aller mest. Samtidig skyldes tre av ti dødsulykker uoppmerksomhet.

Nye regler

Fra og med 1. januar i år ble det innført nye og strengere regler for mobilbruk i bil. I tillegg til 1.700 kroner i bot vil brudd på mobilbruksforbudet medføre to prikker i førerkortet.

Dersom du kjører i prøveperioden vil antall prikker dobles. Altså får du fire prikker dersom du taster eller snakker i håndholdt mobil bak rattet.

Du er i prøveperioden dersom det er mindre enn to år siden du tok førerkort klasse B (personbil), første gang

I praksis vil det si at du kan miste lappen hvis du er i prøveperioden og blir tatt to ganger for å skifte sang på Spotify. Det betyr totalt åtte prikker og beslag av førerkortet.

Det bekrefter Utrykningspolitiet til Broom.

Disse kveldene kjører flest i fylla

Taste på infotainment-skjerm er greit

I dagens biler er den tradisjonelle radioen gjerne byttet ut med en infotainment-skjerm. Her styrer du alt fra navigasjon til valg av radiokanal.

I praksis må du ta blikket fra veien hvis du benytter bilens integrerte skjerm til å nettopp bytte kanal, eller sang på Spotify.

Dette er helt lovlig, selv om operasjonen gjerne tar like lang tid som på en mobilapplikasjon.

Vi har spurt UP om hva de tenker om dilemmaet.

– Bruk av skjerm i bilen rammes ikke av denne forskriften som omhandler bruk av mobiltelefon. Betjening av «bilens skjerm», som medfører fare, kan rammes av andre lover/regler, for eksempel vegtrafikklovens § 3, forteller UP.

Lovlig: Å bytte sang på bilens infotainmentskjerm er ikke straffbart. Her flytter man også blikket fra veien Foto: Broom
Lovlig: Å bytte sang på bilens infotainmentskjerm er ikke straffbart. Her flytter man også blikket fra veien Foto: Broom

UP: Nå blir det flere kontroller

Førerkort og prikkbelastning

  • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter fire prikker

Når blir prikkene fjernet?

  • Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken. Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene.

Om prikkbelastningsordningen

  • Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.

Kilde: Statens Vegvesen