– Sjelden vi ser så farlige situasjoner

Svært lite var i orden med transporten.

Den utenlandske trekkbilen tauet en annen trekkbil, på en ganske spesiell måte. Da de kom til Vegvesenets kontrollplass var det slutt på ferden. Foto: Statens vegvesen.
Den utenlandske trekkbilen tauet en annen trekkbil, på en ganske spesiell måte. Da de kom til Vegvesenets kontrollplass var det slutt på ferden. Foto: Statens vegvesen.

Da Statens vegvesen i går hadde tungbilkontroll ved Øyer kontrollstasjon, var konklusjonen at mange hadde ting i orden. Men så var det også et grovt unntak: Nemlig en utenlandsk trekkbil som skulle berge en annen trekkbil.

– Ekvipasjen skulle fra Fåvang og angivelig til Hamar, men ferden endte på Øyer kontrollstasjon i Gudbrandsdalen. Det var svært lite med denne transporten som var i orden og det er sjelden vi ser så farlige situasjoner, skriver kontorsjef Martin Børresen i sin rapport.

Ingen bremser eller lys

– Slepeanordningen var så ustabil at trekkbilen som hang på, fort kunne mistet koblingen til bilen som trakk og havnet ut i trafikken med de alvorlige konsekvenser det ville hatt. Dette er kjøretøy vi er svært glad for å få luket ut av trafikken, skriver Børresen.

Slik oppsummeres det kontrollørene oppdaget:

• Trekkbilen som skulle berges var bare festet til den andre bilen med en kjetting, og det var ingen fast forbindelse

• Bilen som ble berget hadde ingen bremser tilkoblet

• Ingen lys, kun nødblink på kjøretøyet som skulle berges. Det var heller ikke montert lys på bilen.

• Gikk veldig skjevt i veibanen, var antakelig rundt tre meter i bredde grunnet dette

• Festeanordningen på trekkbilen foran satt løst, var kun festet i svingskive med stropper og kjetting.

Her tauet de vogntoget i 80 km/t

Dette bildet viser den improviserte taueanordningen. Vegvesenets kontrollører var ikke imponert... Foto: Statens vegvesen.
Dette bildet viser den improviserte taueanordningen. Vegvesenets kontrollører var ikke imponert... Foto: Statens vegvesen.

Ble anmeldt

Dermed var det ingen bønn: Sjåfør og firma ble anmeldt og politiet kontaktet for videre reaksjon,

I løpet av kontrollen ble 19 kjøretøy tatt ut til utvidet kontroll. Fire av disse fikk skriftlig mangel/rapport, to fikk bruksforbud.

Forsøkte å reparere varebilen – med plankebiter

Se Vegvesenets video av tauingen under: