Sjansen for å bli tatt er minimal

Svært få av de som kjører for fort blir tatt. Det viser ny rapport.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Årlig begås det svært mange trafikkforseelser. De færreste av dem oppdages av myndighetene. Oppdagelsesrisikoen er høyest ved promillekjøring, grove fartsovertredelser, manglende bruk av bilbelter og bruk av håndholdt mobiltelefon vier en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Oppdagelsesrisikoen ved fartsovertredelser har økt de senere årene. Dette skyldes at det er blitt flere fotobokser og disse brukes mer intenst enn før. Oppdagelsesrisikoen knyttet til politikontroller har gått ned i hele perioden etter 1970-årene, heter det i en pressemelding fra TØI.

Seks år før blir tatt

For promillekjøring er oppdagelsesrisikoen beregnet til 32 oppdagede tilfeller per million kilometer kjørt med promille. For fartsovertredelser, manglende bruk av bilbelte og bruk av mobiltelefon ligger oppdagelsesrisikoen på 12-14 oppdagede tilfeller per million ulovlig kjørte kilometer.

- I teorien betyr dette at man kan kjøre 10-15 km/t for fort i 80-sone i seks år før man blir tatt. Så langt som vi har tall, ser det ut til at antall fartsovertredelser har økt over tid. Ikke dramatisk, men de tallene vi har sett på fra 70-tallet og frem til i dag, viser at de har de økt noe sier forskningsleder Rune Elvik ved TØI til adressa.no.

LES OGSÅ: Her blir du stoppet av UP i sommer

Narkotika

Førere som er påvirket av narkotika eller medikamenter oppdages mest sjelden. Kun fem tilfeller per million kilometer oppdages.

Oppdagelsesrisikoen er lavest for kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og brudd på kjøre- og hviletidsreglene (mindre enn 5 oppdagede tilfeller per million ulovlig kjørte kilometer).

Fart dreper flest

I rapporten er det også beregnet hvor mye 15 nærmere angitte trafikkforseelser bidrar til ulykker og skader i trafikken. Dersom man kunne eliminere alle disse forseelsene, kan antallet drepte reduseres med drøye 50 prosent og antallet skadde reduseres med drøye 30 prosent. Det er med andre ord store muligheter for å bedre trafikksikkerheten ved å oppnå bedre overholdelse av vegtrafikklovgivningen.

LES OGSÅ: Her står alle fotoboksene

De tre forseelsene som gir størst bidrag til antall drepte i trafikken er fartsovertredelser (nær 23 %), promillekjøring (nær 17 %) og manglende bruk av bilbelter (13 %).

figur-1
figur-1

Figuren viser sammenhengen mellom det bidrag ulike forseelser gir til antallet drepte i trafikken (angitt som proporsjon) og oppdagelsesrisikoen knyttet til vedkommende trafikkforseelse.

LES OGSÅ: Derfor lyver speedometeret